Tegoroczny koncert nosi nazwę: „Różnorodność muzyki wielokulturowego Podlasia”. Motywem przewodnim koncertu będzie bal na dworze Jana Klemensa Branickiego, podczas którego dzieci, poprzez piosenki, tańce i wiersze, zapoznają się z kulturą mniejszości narodowych zamieszkujących nasz region (mniejszości: Ukraińska, Białoruska, Rosyjska, Żydowska, Tatarska, Litewska, Romska). Koncert został przygotowany przez panią Adrianę Bielecką, która w formie koncertu charytatywnego zaprezentuje swoją pracę dyplomową. „Naszym marzeniem jest, aby wszystkie narody żyły w przyjaźni i pokoju” - tak o przesłaniu koncertu mówi jego autorka.

Podczas magicznej podróży wielokulturowej dzieci usłyszą zarówno utwory klasyczne, jak i folkowe, którymi inspirowali się wielcy twórcy. Na zakończenie balu u hetmana Branickiego wszyscy razem zatańczą poloneza na scenie. Nie zabraknie też spotkania ze św. Mikołajem, który przy pomocy wolontariuszy (uczestnicy Wolontariatu Europejskiego – EVS) rozda świąteczne paczki.