W homilii hierarcha przypomniał historię dorocznych spotkań młodzieży, których inicjatorem był św. Jan Paweł II. To on w 1984 r. zaprosił po raz pierwszy młodzież do Rzymu, aby wspólnie z nimi przeżyć Niedzielę Palmową. Rok później Papież powtórzył to wydarzenie. „Cała celebracja przypominała triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, któremu towarzyszył wielki tłum w ogólnym klimacie radości i świętowania” – wspominał abp Wojda, który osobiście w niej uczestniczył.

Odwołując się do słów wypowiedzianych wówczas przez Jana Pawła II, metropolita białostocki podkreślał, że „ten entuzjazm jest dla Osoby: Jezus Chrystus nie przestaje być ideałem, najdoskonalszym modelem człowieczeństwa”. Stwierdził, że pytania, jakie stawia sobie młody człowiek w poszukiwaniu modelu człowieczeństwa - doskonałego, prostego i przejrzystego, modelu człowieczeństwa wzorowego - są niezwykle ważne i ponadczasowe. Choć wybrzmiały 35 lat temu, pozostają wciąż aktualne i również dzisiaj towarzyszą każdemu młodemu człowiekowi.

Arcybiskup zaznaczał, że istotą przeżywanego Diecezjalnego Dnia Młodzieży jest jedyne i niepowtarzalne przeżycie spotkania z Osobą Jezusa Chrystusa. „Podobnie jak na Placu św. Piotra, również i my chcemy w łączności duchowej z młodzieżą całego świata towarzyszyć Jezusowi w triumfalnym wjeździe do Jerozolimy, chcemy przy Nim pozostać kiedy spożywa Ostatnią Wieczerzę, kiedy udaje się do Getsemani, kiedy skazują Go na śmierć. Chcemy Mu okazać naszą bliskość i współczucie stając razem z innymi pod krzyżem. Pragniemy zgłębić i lepiej zrozumieć orędzie Jego krzyża” – mówił.

Zachęcał młodych, by w poszukiwaniu zrozumienia sensu krzyża i cierpienia Jezusa prosili o pomoc Maryję. „Ona pomaga nam widzieć w krzyżu nie tylko narzędzie cierpienia i pogardy, ale przede wszystkim źródło niepojętej miłości miłosiernej Boga do każdego z was” – stwierdził.

Abp Wojda wyjaśniał,że ukrzyżowany Jezus jest dla człowieka źródłem wiary i prawdziwej wolności. „Wiara stawia przed każdym człowiekiem doskonały model człowieczeństwa, daje mu całkowitą wolność wewnętrzną, wolność w wybieraniu między dobrem a złem, wolność w odrzuceniu grzechu i w podejmowaniu właściwych wyborów życiowych. Człowiek wierzący nie daje się skusić fałszywym ideałom, nie ulega pokusie szczęścia opartego tylko i wyłącznie na dobrach materialnych, nie godzi się gdy zło jest nazywane dobrem, a dobro złem” - podkreślał.

Po Mszy św. w białostockiej archikatedrze, którą koncelebrowali abp senior Edward Ozorowski, bp Henryk Ciereszko oraz kilkudziesięciu kapłanów, rozpoczęło się spotkanie w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia. Młodzież mogła wysłuchać koncertu zespołu „Good God” z Lublina, konferencji przygotowanej przez ks. Łukasza Kisielewskiego, uczestniczyć w modlitwie uwielbienia oraz skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.