W kazaniu biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej Henryk Ciereszko przywołał postać bp. Władysława Suszyńskiego, który przed laty udzielił Jubilatom święceń kapłańskich. Pochodził on z Janowa, był profesorem Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, rektorem Seminarium Duchownego w Białymstoku, a w latach 1948-1968 administratorem apostolskim Archidiecezji w Białymstoku.

„Powracamy myślą i uczuciami do tej chwili, kiedy 50 lat temu czcigodni Jubilaci przygotowywali się do kapłaństwa w Seminarium Duchownym, kiedy umacniali się w swojej wierze. Ksiądz Arcybiskup wielokrotnie wspominał tamte chwile, gdy wówczas, w farze białostockiej było niewiele osób, najbliższa rodzina i przyjaciele. A dzisiaj wspólnie dziękujecie za dar kapłaństwa Jubilatów i waszego proboszcza” - mówił do licznie zgromadzonych parafian Bp Ciereszko.

Na zakończenie Mszy św. życzenia dostojnym Jubilatom złożyły dzieci ze szkoły podstawowej, przedstawiciele młodzieży, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie  rolniczych w Janowie, sołtysi oraz radni parafialni.

Po uroczystościach liturgicznych odbył się piknik rodzinny zorganizowany został przez sołtysów. Uczestnicy mogli skosztować lokalnych wyrobów, a dla dzieci zorganizowane były rozmaite konkursy z nagrodami, gry i zabawy.

Wspólnej rodzinnej zabawie towarzyszyły występy zespołów Promyki, Mini Frik, Hot Frikze ze Szkoły Podstawowej w Janowie, zespoły taneczne i muzyczne ze szkoły podstawowej w Białołusach, schola Kaprys i chór Janowianie, a także zespół 4-EVER z tancerzami i tancerkami.

21 czerwca 1964 r. święcenia kapłańskie wraz Abp. Edwardem Ozorowskim przyjęli: ks. prał. Tadeusz Krahel, ks. Józef Murziński, ks. kan. Ryszard Pasturek, ks. Tadeusz Sołowiej, ks. Wiesław Gutowski oraz obecny proboszcz janowski ks. kan. Romuald Szubzda.

GALERIA ZDJĘĆ NA PORTALU    isokolka.eu