Spotkanie rozpoczęło odczytanie werdyktu Kapituły, która przyznała ks. Goleckiemu nagrodę za „przenikniętą wiarą i potwierdzoną życiem poezję, która otwiera na dramat ludzkiego losu, chrześcijańskie dziedzictwo śródziemnomorskiej kultury i wszechmogącego Boga”.

Słowo do laureata oraz do zaproszonych gości skierował Abp Edward Ozorowski nawiązując do kapłańskiej, misyjnej i poetyckiej drogi życia laureata.

Następnie przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Civitas Christiana wręczyli laureatowi nagrodę i oraz medal im. Franciszka Karpińskiego.

Laudację wygłosił literaturoznawca Waldemar Smaszcz. Podkreślał, że laureatem tegorocznej nagrody został kapłan, który „w Amazonii sprawował Najświętszą Ofiarę w świątyni drzew i lian na stoliku-ołtarzu, w Vetulonii, mieście Etrusków, odprawiał Mszę św. w kościele z X wieku, starszym od najstarszych polskich świątyń, a w Szwajcarii mówi o Bogu wobec niezwykłego ogromu Alp (…), potwierdza prawdę, że wszędzie jest to ta sama rzeczywistość Słowa Bożego zapisanego w Ewangelii”.

Zaliczył go do grona znakomitych twórców pieśni kościelnych z przeszłości i współczesnych, „od ks. Jana Twardowskiego, poprzez bp. Zawitkowskiego po Marka Skwarnickiego”. „Jedna z jego pieśni stała się hymnem Prałatury Apostolskiej Marajo’ w Amazonii, inna zwyciężyła w diecezjalnym konkursie w Grosseto jako pieśń przygotowująca do roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa  roku 2000, a włoskojęzyczni Szwajcarzy od kilku już lat śpiewają na Boże Narodzenie w swojej mowie nasze kolędy przetłumaczone przez księdza-poetę” – zaznaczał Smaszcz.

Zabierając głos ks. Tadeusz Golecki tłumaczył, że jest jednocześnie poetą i kapłanem. „Chcę podkreślić, że te dwie rzeczywistości są ściśle ze sobą związane, choć ta druga jest najważniejszą w moim życiu. Kształt mojej poezji wynika z mojego bycia księdzem, gdyż obcowanie ze słowem jest codzienne, to ustawiczne ocieranie się o transcendentalność i ciągłe dotykanie Słowa objawionego” – mówił.

„Moja poezja powstała i powstaje w różnych momentach życia. Czasami jest to wielkie uniesienie związane z przeżywaniem świąt i liturgii, a czasem jest to podzielenie się ludzką małością, zwątpieniem i niepowodzeniem. Bycie poetą wyostrza moje patrzenie na świat’ – wyjaśniał laureat.

Wręczeniu nagrody towarzyszył koncert muzyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku oraz recytacja poezji ks. Goleckiego. Soptkanie zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni Franciszka Karpińskiego „Wszystkie nasze dzienne sprawy”.

Podczas spotkania został zaprezentowany nowy wybór poezji ks. Goleckiego pt:. "Odchodzę, wracam, pozostaję".

Ks. Tadeusz Golecki pochodzi z Archidiecezji Białostockiej. Był misjonarzem w Brazylii, a następnie posługiwał w Diecezji Grosseto we Włoszech. Aktualnie pracuje w Diecezji Chur w Szwajcarii. Jest autorem zbiorków poetyckich: „Niosą mnie wczoraj” (1995), „Pod Krzyżem Południa” (1996), „Tra parentesi di sogno” (1996) , „A jednak…” (2001), „Codziennie pośród dróg” (2006), „Po śladach, po słowach” (2008), a także tłumaczeń: „Conversazione ”(1995) - tłumaczenie na język włoski książki „Rozmowa” Elżbiety Kozłowskiej-Świątkowskiej, „W tajemnym drżeniu głosów” Bruno Baldassarri (1997) - wybór i tłumaczenie z języka włoskiego, „Widziane z serca” Vicente M. Vajá Castillejos (1999) - wybór i tłumaczenie z języka hiszpańskiego. W 2006 r. wydał tomik poezji dla dzieci pt.: „Rozgadany świat”, a w roku 2011 kolejny pt. „Las uczy nas”. Jest autorem libretta oratorium o bł. ks. Michale Sopoćce „Oto wierny Sługa Mój”.