Białostocki Biskup Pomocniczy zachęcał, aby obchodzone święto stało się okazją do dziękczynienia Maryi za Jej nieustanną opiekę nad narodem, która „ciągle jest odczytywana z dziejów Ojczyzny”. „Pamiętajmy w modlitwie w sposób szczególny o naszej Ojczyźnie, dziękujmy za to, co jest wielkie, piękne i wzniosłe, przepraszajmy za naszą małość i niewierność, ale też prośmy Boga o błogosławieństwo dla naszego narodu i każdego z nas” – mówił.

Przywołując bohaterów narodowych, którzy nigdy nie zawiedli i nie zdradzili Ojczyzny, a także potrafili oddać za nią swoje życie, Bp Ciereszko stwierdził, że „odradzają się oni dzisiaj w prawdziwych wartościach pochodzących z wiary, które jako naród odczytujemy i za którymi się opowiadamy”.

W homilii proboszcz białostockiej parafii garnizonowej ks. kmdr por. Zbigniew Rećko przestrzegał przed uleganiem funkcjonującym w społeczeństwie polskim stereotypom o narodowym „zakompleksieniu, ponuractwie i pesymizmie”. Podkreślał, że dzisiejsze święto, 222. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, to święto „naszej, polskiej nadziei”.

„Z jednej strony spoglądamy na Tę, którą nasz naród wybrał za swa królową, Matkę Nadziei, która zrodziła Zbawcę i Odkupiciela, największą Nadzieję świata – Jezusa Chrystusa. Spoglądamy na naszą Opiekunkę, bez której nasze dzieje byłyby zapewne inne, inaczej by się toczyły, bez której pamięć o naszej historii byłaby inna” – mówił.

Kaznodzieja wyjaśniał, że wspominana również dzisiaj Konstytucja z 3 Maja z 1791 r. „była aktem znamienitym, zdumiewającym dojrzałością zawartej w nim prawdy i mądrości, w którym przemawiała dusza narodu – raczej wielu narodów, które stanowiły wraz z Polakami ówczesną Rzeczpospolitą, narodu, który czuje zagrożenie pochodzące nie tylko od zewnątrz, ale także z wnętrza własnych poczynań i działań”.

Ks. Rećko, wymieniając wiele bolesnych i trudnych spraw, którymi żyje dziś naród polski stwierdził, że u ich podstaw leżą egoizm i bezwzględność ludzi wobec siebie. Apelował do zgromadzonych, zwłaszcza odpowiedzialnych za życie polityczne kraju, aby ich życie religijne, zawodowe i społeczne stanowiły jedność.

Zachęcał do przepajania duchem Ewangelii rzeczywistości doczesnej i wnoszenia własnego wkładu w pomnażanie dobra wspólnego. „Nie jest to rzecz bagatelna, to obowiązek sumienia wynikający z naszego chrześcijańskiego powołania, a sumienie przecież mają wszyscy, którzy chcą je mieć” – zaznaczał.

W uroczystej Mszy św. uczestniczyli parlamentarzyści, najwyżsi przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, służby mundurowe, kombatanci, harcerze, młodzież szkół białostockich oraz poczty sztandarowe.

Po Mszy św. główne uroczystości rocznicowo-patriotyczne odbyły się na Rynku Kościuszki przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tradycją ubiegłych lat, w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Kościelnej odbyła się kolejna edycja zawodów sportowych dla dzieci niepełnosprawnych. Dzieci mogły wziąć udział licznych konkursach i zawodach sprawnościowych. Dla wszystkich przewidziano słodycze i oraz niespodzianki. Honorowy patronat nad zawodami objął Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki.