Członkowie Rady dyskutowali nad wynikami badań socjologicznych dotyczących religijności wiernych Archidiecezji Białostockiej na podstawie publikacji przygotowanej przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, a także zapoznali się z Programem Duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2013/2014.

Pierwszą częścią posiedzenia Rady był wykład ks. dr. Dariusza Wojteckiego pt. „Urzeczywistnianie się Kościoła w parafii - stan obecny i wnioski na przyszłość”, który stał się wprowadzeniem do dyskusji. Członkowie Rady zauważyli potrzebę zmniejszenia dystansu pomiędzy duchownymi a wiernymi świeckimi poprzez budowanie relacji, które nie krępują żadnej ze stron. Przytoczono najbardziej pożądane cechy kapłanów, tj. komunikatywność, otwartość, umiejętność słuchania i wyrozumiałość.

Dostrzegli jednocześnie zbyt małe zaangażowanie wiernych świeckich w życie Kościoła oraz poszczególnych parafii. Zaobserwowali, że w wielu ludziach drzemie ogromny potencjał wiary, który należy odnaleźć i obudzić. Przypominali o konieczności dawania świadectwa wiary na co dzień w środowiskach pracy i nauki.

Szczególnie głośno wybrzmiał postulat tworzenia i formacji zespołów księży i wiernych świeckich, którzy w przyszłości prowadziliby w parafiach rekolekcje kerygmatyczne. Rekolekcje takie byłyby propozycją skierowaną do każdej parafii. Inicjatywa ta byłaby więc projektem duszpasterskim całej Archidiecezji. Zauważono również, że w to przedsięwzięcie mogło by zostać wpisane w kontekst Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, które poprzedzone będą duchowymi przygotowaniami, m. in. peregrynacją Krzyża i Ikony Światowych Dni Młodzieży.

Ostatnim punktem posiedzenia było zaprezentowanie Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2013/2014 – „Wierzę w Syna Bożego”. Główne priorytety nadchodzącego roku duszpasterskiego to zgłębianie Słowa Bożego w parafiach poprzez tworzenie kręgów i grup biblijnych, ewangelizacja, rekolekcje kerygmatyczne oraz położenie nacisku na katechezy dorosłych przed chrztem dziecka.

Spotkanie zakończyło podsumowanie wniosków i błogosławieństwo Arcybiskupa Metropolity.