Pielgrzymkę rozpoczęła Msza św. w katedrze białostockiej pod przewodnictwem Bp. Henryka Ciereszki, administratora archidiecezji białostockiej. Błogosławiąc i posyłając pielgrzymów na drogę Biskup podkreślał, że pielgrzymowanie jest bliskie  każdemu z nas. Życie człowieka jest drogą, nieustanną pielgrzymką ku wieczności. Pielgrzymowanie nieraz jest trudne, ale przynosi piękne owoce i pozwala na duchowy wzrost. „Jak każdego roku będę wam wszystkim błogosławił i proszę was, abyście te intencje diecezjalne, znajdujące się w naszych sercach i intencje naszego Kościoła zanieśli Matce Bożej, zawierzyli je dobremu Bogu przez ręce Matki Najświętszej. Życzymy, aby ten trud przyniósł w was piękne owoce. Abyście w waszym życiu nieustannie wędrowali ku Panu Bogu, jako uczniowie Pana Jezusa, jako dzieci Matki Najświętszej" - mówił.

Biskup Henryk zapewnił również pielgrzymów o modlitewnej pamięci i życzył im, „aby dobro, które Bóg nam wyznacza i nam daje ujawniało się w nas, abyśmy stawali się świadkami Chrystusa w naszych czasach. Byśmy potrafili dawać świadectwo tego w kogo wierzymy, abyśmy potrafili pokazać Kogo wyznajemy. Na pewno pielgrzymowanie też jest takim pokazaniem światu kim jesteśmy, Kogo wyznajemy i co jest nam drogie”.

 Konferencje na tegoroczną pielgrzymkę przygotował ks. dr Adam Ciereszko, wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

Ksiądz Marcin Kuczyński, kierownik Białostockiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę podkreślał, że w pielgrzymowaniu ważne jest pokutowanie związane z wysiłkiem pokonywania kolejnych kilometrów. „I pokutujemy w danych intencjach, które niesiemy w naszych sercach przed obliczę Matki Bożej na Jasnej Górze” - mówił. Zaznaczył, że trasa przemarszu została sprawdzona, „proboszczowie danych parafii będą nas przyjmować, oczekują nas i zostali poinformowani, że pielgrzymka się odbędzie, jak przed pandemią”. Poinformował również, że tegoroczna trasa pielgrzymki „będzie taka sama, z wyjątkiem jednego dnia, gdzie nieco zmieniamy miejscowości, w których mamy krótkie odpoczynki. Po prostu tego dnia będzie nieco krócej”.

Na pielgrzymkę wyruszyły zarówno całe rodziny, rodzice z małymi dziećmi, małżeństwa, liczni nastolatkowie, jak też pojedyncze osoby. Każdemu przyświeca jeden, ten sam cel – dotrzeć na Jasną Górę. Jednak każdy pątnik podąża z własną intencją, w innej sprawie zwraca się do Matki Bożej Częstochowskiej.

Białostocką pielgrzymkę tworzą cztery grupy: błękitna (studencka), zielona (charyzmatyczna), amarantowo-żółta (patriotyczno-papieska) i fioletowa (o charakterze pokutnym). Do piątej grupy, tzw. złotej, należą ci wszyscy, którzy z różnych względów nie mogą fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce, ale łączą się z pielgrzymami w modlitwie. Zawierzają im swoje intencje, a pielgrzymi modlą się w tych intencjach w czasie drogi. Członkowie grupy złotej zobowiązują się natomiast do modlitwy za pielgrzymów, podejmują także rozmaite wyrzeczenia w ich intencji.

Pielgrzymka zakończy się 12 sierpnia przed wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej. W tym dniu, wzorem latu ubiegłych, z Archidiecezji Białostockiej na Jasną Górę dojadą również autokarami członkowie grupy złotej, a także pielgrzymi ze Świętej Wody i Zabłudowa.

Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyrosła z tradycji Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej, w której przez długie lata uczestniczyli białostoccy wierni. Od 1987 r. pielgrzymka wyrusza z Białegostoku. Chociaż należy do najdłuższych i najtrudniejszych w Polsce, od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród wiernych, zwłaszcza ludzi młodych.