Rada Duszpasterska przedstawiła i przedyskutowała propozycję utworzenia diecezjalnej szkoły animatorów czyli katechistów przygotowującej osoby świeckie do prowadzenia ewangelizacji i katechizacji sakramentalnej w parafiach. Uznano, iż w tym celu konieczna będzie większa otwartość parafii na działalność ewangelizacyjną osób świeckich. Wyrażono przekonanie, że posługa i świadectwo katechistów będzie ważnym impulsem religijnym dla ludzi dystansujących się od Kościoła, tak by mogli oni odbudować własną wiarę i stworzyć osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Członkowie Rady podkreślali, że wyniki badań socjologicznych religijności wiernych Archidiecezji Białostockiej wskazują, iż deklaracja wiary nie przekłada się na akceptację katolickiego modelu moralności. Stąd, według opinii Rady, głoszenie kerygmatu przez wiernych świeckich oraz ich świadectwo życia, może przyczynić się do zmiany postaw moralnych, tych którzy deklarują się jako katolicy.

Analizując wyniki badań socjologicznych członkowie Rady wskazali też na możliwość wykorzystania kapitału zaufania do duchowieństwa oraz potencjału osób, które deklarują gotowość włączenia się w życie parafii. Uznano, że większa otwartość kapłanów na współpracę z wiernymi świeckimi, większa aktywność samych świeckich i lepsza wzajemna współpraca w dziedzinie duszpasterstwa Kościoła, przyczyni się do polepszenia wizerunku parafii. Celem tej współpracy ma być tworzenie parafii jako wspólnoty ludzi żyjących w osobowej relacji z Jezusem, a nie tylko jako punktu świadczącego usługi duszpasterskie.

Członkowie Rady podkreślili również ogromną wartość czytania w każdą niedzielę Katechizmu Kościoła Katolickiego we wszystkich parafiach Archidiecezji Białostockiej (zgodnie z zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Metropolity). Uznano, że praktyka ta jest dobrym sposobem przypomnienia prawd katechizmowych w trwającym Roku Wiary.

Tematami następnego posiedzenia Rady Duszpasterskiej będzie:
- głębsza analiza wyników badań socjologicznych dotyczących religijności wiernych Archidiecezji Białostockiej na podstawie publikacji przygotowanej przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego oraz wytyczenie kierunków działalności duszpasterskiej.
- zapoznanie się z Programem Duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2013/2014.

Kolejne posiedzenie Rady wyznaczono na godz. 1500 dnia 5 października 2013 r.