Spotkanie zorganizowane przez Książnicę Podlaską wraz z Archidiecezją Białostocką, wpisało się o przeżywany w Kościele Tydzień Powszechniej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, osoby duchowne, lokalni pisarze i poeci, autorzy wierszy, które znalazły się w IX tomiku poezji ekumenicznej.

Wydarzenie poprowadził Dominik Sołowiej, białostocki dziennikarz, publicysta, reporter telewizyjny i krytyk literacki.

Spotkanie rozpoczął krótkim występem muzycznym pastor Ireneusz Dawidowicz ze Zboru „Ku Zbawieniu” Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku. Wykonał on własne aranżacje utworów poetyckich, których myślą przewodnią była nadzieja.

W promocji tomiku poezji uczestniczył delegat Archidiecezji Białostockiej ds. dialogu ekumenicznego ks. dr hab. Radosław Kimsza. Przedstawił on kontekst współczesnego dialogu ekumenicznego, wskazując na istnienie pierwotnego źródła jedności, które staje się w dziejach Kościoła miejscem wspólnych poszukiwań wyznawców Chrystusa.

Głos zabrał także autor wstępu do najnowszego wydania tomiku poezji ekumenicznej, ks. dr Marian Stankowski. W swoim wystąpieniu odniósł się do hasła tegorocznego tygodnia ekumenicznego: „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” (1P 2,9).

Na koniec rozstrzygnięto tegoroczną edycję konkursu poetyckiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzcą został autor wiersza pt. „Ekumenizm”, Mateusz Dawidziak, uczeń pierwszej klasy Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu.

Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy pt. "Białostockie spotkania ekumeniczne”. Przedstawia ona fotografie ze spotkań w ramach białostockich obchodów Tygodnia Ekumenicznego w latach 2010-2015 oraz cytaty z kazań Pasterzy Kościoła katolickiego i prawosławnego podczas wspólnych nabożeństw. Wystawa przypomina spotkania ekumeniczne, w których corocznie licznie biorą udział wierni i duchowni Kościoła katolickiego, prawosławnego oraz protestanckiego. Swoje spotkania mają także osoby konsekrowane, młodzież szkolna oraz wspólnoty modlitewne. Przypomniane są także wydarzenia towarzyszące: kulturalne, prezentacje książek, koncerty chórów oraz wystawy.