Uczestnikami warsztatów byli chórzyści i instrumentaliści, osoby śpiewające i grające w scholach, chórach parafialnych a także różnego rodzaju zespołach z Białegostoku i archidiecezji.

Spotkania warsztatowe prowadzili znani muzycy: Hubert Kowalski - kompozytor, wokalista, pedagog, oraz Paweł Bębenek - śpiewak, kompozytor, dyrygent, związany z środowiskiem muzycznym przy krakowskim klasztorze Ojców Dominikanów. W organizację i prowadzenie przedsięwzięcia aktywnie włączyli się alumni białostockiego Seminarium Duchownego.

Podczas trzech dni warsztatów, uczestnicy brali udział w zajęciach związanych z emisją głosu, kształceniem słuchu muzycznego, dykcją, nauką pieśni liturgicznych, chorału gregoriańskiego oraz doskonaleniem gry na instrumentach. Ponadto, słuchali konferencji na temat uwielbiania przez śpiew oraz nt miejscu muzyków w kościele, które wygłosił ks. Krzysztof Łapiński, wykładowca muzyki kościelnej w Białostockim Seminarium Duchownym 

Ważnym elementem, jednoczącym uczestników spotkania była wspólna modlitwa podczas Eucharystii, Liturgii Godzin a także adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Tematyka Maryjna związana z hasłem tegorocznych warsztatów została również podejmowana przez uczestników w kompozycjach. Niektóre z nich zostały specjalnie napisane na warsztaty. 

Zwieńczeniem drugiej edycji Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych Archidiecezji Białostockiej była niedzielna Msza św. w Archikatedrze Białostockiej, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Edward Ozorowski. Oprawę Eucharystii od strony muzycznej oraz koncert muzyki sakralnej po niej przygotowali uczestnicy warsztatów. 

Jak zapowiadają organizatorzy, warsztaty liturgiczno-muzyczne będą kontynuowane w następnych latach.