W uroczystościach wzięli udział Abp Senior Stanisław Szymecki, Bp Henryk Ciereszko oraz kapłani białostockiego prezbiterium, w tym księża profesorowie i moderatorzy Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego, alumni i siostry zakonne, rodziny księży neoprezbiterów, zaproszeni goście oraz licznie przybyli wierni.

Rozpoczynając liturgię święceń Metropolita Białostocki ukazał charakter i godność  kapłaństwa. Przypomniał również obowiązki z niego płynące. „Wszystkim głoście słowo Boże, które sami z radością przyjęliście. Rozważajcie prawo Boże, wierzcie w to, co przeczytacie, nauczajcie tego, w co uwierzycie i pełnijcie to, czego innych będziecie nauczać. Z nieustanną radością i prawdziwą miłością pełnijcie urząd posługiwania Chrystusa Kapłana, nie szukając korzyści własnej, lecz Jego chwały" - mówił.

Kandydatom do kapłaństwa Abp Ozorowski wskazywał: „Starajcie się łączyć wiernych w jedną rodzinę, abyście przez Chrystusa, w Duchu Świętym mogli doprowadzić ich do Ojca. Miejcie zawsze przed oczami przykład Dobrego Pasterza, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć oraz szukać i zbawiać to, co zginęło".

Następnie, po litanii do Wszystkich Świętych, Pasterz Kościoła białostockiego przez włożenie rąk i modlitwę święceń, udzielił diakonom sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu, którzy wcześniej wobec zebranych wyrazili wolę przyjęcia święceń kapłańskich i złożyli przyrzeczenia czci i wierności biskupowi i jego następcom.

„Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących je i ich najbliższych, ale także dla całej archidiecezji. Kandydaci do kapłaństwa przygotowują się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą oraz bezpośrednio przez 5 dniowe rekolekcje zamknięte, które w tym roku odbyły się w Domu Rekolekcyjnym w Studzienicznej – podkreśla ks. dr. hab. Andrzej Proniewski, rektor białostockiego seminarium.

Ks. Rektor dodaje, iż „Sześć lat nauki w seminarium – trud formacji duchowej i intelektualnej, studia teologiczne i praca nad sobą, radość, zmęczenie, wątpliwości, modlitwa i zdanie się na Boga, który pociągnął ich za sobą - tak w wielkim skrócie można opisać przygotowania do święceń kapłańskich”.

Na zakończenie liturgii ks. Rektor Proniewski odczytał neoprezbiterom dekrety nominacyjne, które następnie wręczył im Arcybiskup Metropolita.

Nowi kapłani zostali skierowani do posługi następujących parafiach: ks. mgr Mateusz Bajena do do parafii pw. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku, ks. mgr Marek Burnos do parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana M. w Choroszczy, ks. mgr Kamil Norel do parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, ks. mgr Michał Urban do parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, ks. mgr Tomasz Owsiejko do parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Czarnej Białostockiej, ks. mgr Tomasz Łapiak do parafii pw. Narodzenia NMP w Krypnie, ks. mgr Marcin Rydzewski do parafii św. Jana Ap. i Ew. w Knyszynie, ks. mgr Andrzej Ratkiewicz do parafii pw. św. Kazimierza w Białymstoku, ks. mgr Tomasz Kozłowski pw. św. Rocha w Białymstoku i ks. mgr Kamil Snarski do parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie.

Jutro neoprezbiterzy odprawią w swoich rodzinnych parafiach pierwszą Mszę św. zwaną prymicjami.

Liturgia sakramentu święceń została poprzedzona złożeniem przez diakonów wyznania wiary oraz przyrzeczeń wierności nauce i tradycji Kościoła. Ceremonia ta odbyła się w obecności arcybiskupa metropolity, biskupa pomocniczego oraz księży wychowawców i alumnów w kaplicy seminaryjnej. Wcześniej diakoni otrzymali z rąk bp. Henryka Ciereszki dyplomy ukończenia studiów w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku.

Świecenia kapłańskie są uwieńczeniem 6-letniej formacji w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Wszyscy absolwenci tej uczelni uzyskują tytuł magistra teologii. Wraz z tegorocznymi neoprezbiterami, w Białymstoku od 1945 r. wyświęconych zostało 618 kapłanów. Posługują na terenie swojej archidiecezji oraz poza granicami Polski m.in. we Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Belgii, Grecji, Francji, Irlandii, Anglii, USA, Kanadzie, na Białorusi oraz na misjach w Argentynie. Obecnie inkardynowanych do archidiecezji jest 420 kapłanów.