Komisja konkursowa w składzie:
- Mieczysław Czajkowski - literat, członek honorowy Klubu Inteligencji Katolickiej i Związku Literatów Polskich - przewodniczący komisji,
- Małgorzata Lipińska - wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku - członek komisji,
- Elżbieta Suchocka - członek komisji,
- Magdalena Kalisz - członek komisji,
- Mirosław Heleniak - sekretarz komisji

po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanowiła przyznać:

I miejsce - Marii Orzechowskiej – uczennicy X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku za zestaw wierszy opatrzony godłem „Andromeda”,
II miejsce - Maciejowi Henrykowi Modzelewskiemu – uczniowi Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach k. Radomia za zestaw wierszy opatrzony godłem „Zaklika”,
III miejsce - Elżbiecie Czajkowskiej – uczennicy XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku za zestaw wierszy opatrzony godłem „Scintilla”.

Wyróżnienie - Julii Konopko uczennicy Publicznego Gimnazjum nr 13 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku za wiersz „Próg nadziei” opatrzony godłem „Śnieżka”,
Wyróżnienie - Gabrieli Żynel – uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku za wiersz „Za słońce codziennie mnie budzące” opatrzony godłem „Luna”,
Wyróżnienie - Kamilowi Piłaszewiczowi uczniowi V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku za wiersz „Klucze” opatrzony godłem „Kamyk”,
Wyróżnienie - Marcie Mościckiej - uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku za wiersz „Nie nauczyli mnie kochać” opatrzony godłem „Rita”.

Za udział - Julii Tryzmie uczennicy Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku,
Za udział - Małgorzacie Kuczyńskiej uczennicy Publicznego Gimnazjum nr 13 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku,
Za udział - Gabrieli Kościuszko uczennicy Publicznego Gimnazjum nr 13 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku,
Za udział - Anastazji Tkaczyk – uczennicy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.

Należy nadmienić, że pomysłodawcą i organizatorem Konkursów Poetyckich Młodych „Przekroczyć próg nadziei” od 21 lat jest niestrudzony Mieczysław Czajkowski.

Na podniosłej gali przypomniane zostało, że Jan Paweł II kochał młodych. Już jako młody kapłan chodził ze studentami w góry, pływał kajakiem, wiele rozmawiał z młodymi. Z nimi się spotykał, mówił do nich, a oni chętnie go słuchali.

Upominki muzyczne dla laureatów przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia pod kierunkiem Artura Haraburdy. Nagrody rzeczowe wręczał Tadeusz Ruminowicz – prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku. Dyplomy nauczycielom za upowszechnianie idei konkursu przekazała Honorata Kozłowska – dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia.

Na konkurs napłynęły wiersze z różnych stron Polski. Organizatorzy wyrazili radość, że młodzież upowszechnia naukę Papieża, ukazuje Jego piękną i bogatą osobowość oraz promuje ideały pielęgnowane przez Jana Pawła II.