W homilii abp Ozorowski podkreślał, że budowanie jedności to zadanie wyznaczone szczególnie kapłanów: „To słabym przychodzić z pomocą, nie krzyczeć, nie potępiać, nie zazdrościć, nie mieć wad, które w jakikolwiek sposób godzą w jedność, usuwać spory, niesnaski, przebaczać, dążyć do zgody. W jedności nasza siła. Jako kapłani jesteśmy dla siebie braćmi. Jako chrześcijanie wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi” – mówił.

Prosił o troskę w sprawowaniu zwłaszcza sakramentów pokuty i Eucharystii, ponieważ kapłaństwo „pokazuje ich początek w Wieczerniku, ale również perspektywę, w jakiej Kościół żyje i żyć powinien”. „Mamy być stróżami Eucharystii. Mamy szanować, cenić i czcić wszelkie przejawy jej kultu oraz wszelkie nadzwyczajne zjawiska towarzyszące Eucharystii, bo one potwierdzają to, co uczynił Jezus przed męką” – zaznaczał.

„Przed swoją męką i śmiercią na krzyżu Jezus Chrystus wypowiedział wzruszające słowa do swoich uczniów, przeplatane modlitwą do Boga Ojca. Pozostają one dla nas testamentem przypieczętowanym krwią przelaną na krzyżu, wskazując nam kierunek naszego życia. Kierował je Chrystus wprost do swoich uczniów – apostołów, a przez nich do wszystkich, którzy wierzą w imię Jego. My zwłaszcza kapłani jesteśmy odbiorcami tych słów. Z tego trzeba się cieszyć, bo wielkie to wyróżnienie, ale też i lękać się, bo wielka z tym wiąże się odpowiedzialność” – wskazywał hierarcha.

Abp Ozorowski wskazywał, że kapłaństwo to wielki zaszczyt, ponieważ jego istotą jest reprezentowanie Chrystusa w świecie, bycie Jego świadkami w świecie, głoszenie Ewangelii i ukazywanie jej jako światło dla człowieka, jako fundament codziennego życia.

„Doświadczenie pokazuje, że wszędzie, gdzie pracuje gorliwy kapłan, kwitnie wspólnota kościelna. Tam natomiast, gdzie stygnie gorliwość kapłańska, tam obumiera wiara wierzących. Historia zna wiele tego przykładów” – mówił.

Zwracając się do licznie zgromadzonych ministrantów, podziękował im za pełnioną służbę w czasie liturgii. Wyjaśniał, że obecność przy ołtarzu nie jest stratą czasu, ale służbą, która długo będzie przynosić owoce.

Abp Ozorowski podkreślał również potrzebę współpracy z wiernymi świeckimi, zauważając, że „gdy jedność umniejsza się albo zanika jest to wina obu stron”. „Jesteście pełnoprawnymi uczestnikami i spadkobiercami Jezusowego testamentu. Dla was jest Eucharystia i dla was poświęcamy oleje, którymi namaszczamy ludzi przyjmujących chrzest i złożonych chorobą. Niech ten dzień będzie ożywieniem waszej wiary nadziei i zapału, abyście szli za Chrystusem i przynosili owoc. Bądźcie żywymi członkami Kościoła, niosącymi nadzieję całemu światu” – życzył.

Po homilii kapłani odnowili swoje przyrzeczenia z dnia święceń.

Podczas Mszy św. zostały poświęcone oleje święte: olej Krzyżma, używany przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania i sakramentu święceń oraz przy poświęceniu kościołów i ołtarzy; olej chorych, używany podczas sakramentu namaszczenia chorych, a także olej katechumenów, którym namaszcza się dorosłych przygotowujących się do sakramentu Chrztu św.

Na zakończenie Eucharystii w imieniu kapłanów archidiecezji życzenia Pasterzom Kościoła białostockiego złożył ks. Radosław Kimsza, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Białymstoku. Zauważył, że Wielki Czwartek jest dla kapłanów dniem powrotu do źródła ich powołania kapłańskiego, które jest jednocześnie darem i tajemnicą. Jest też dniem wdzięczności Bogu, a także ludziom, którzy do źródła kapłaństwa ich prowadzili. Życzył księżom biskupom, by „odnajdywali w prezbiterach i diakonach dobrych współpracowników w Bożych sprawach, którzy poprzez towarzyszenie Jezusowi Chrystusowi będą karmili lud sobie powierzony treściwym pokarmem słowa i pokornie sprawowali święte sakramenty”.

Życzenia i zapewnienia o modlitwie przekazali także księżom biskupom przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza.

Po Mszy św. ministranci z całej archidiecezji udali się na spotkanie do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego.

Mszę św. Krzyżma koncelebrował abp Senior Stanisław Szymecki, biskup pomocniczy Henryk Ciereszko oraz 270 kapłanów archidiecezji. Licznie uczestniczyli w niej ministranci z wielu parafii archidiecezji, siostry zakonne oraz liczni wierni.

Do Archidiecezji Białostockiej inkardynowanych jest obecnie 410 kapłanów, z czego blisko 40 posługuje poza granicami Polski, m.in. we Włoszech, Francji, Irlandii, Irlandii Płn., Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Grecji, Ukrainie, USA oraz na misjach w Argentynie, Gruzji, Peru, Papui Nowej Gwinei i na Kubie. W archidiecezji posługuje również 24 zakonników.