Zwracając się do małżonków Bp Henryk zaznaczył, że pomimo tego, że rocznice poszczególnych małżeństw wypadają w różnych okresach całego roku to dzisiejsze świętowanie jest szczególne dla "podkreślenia wspólnoty i uradowania się wspólnie tym co przeżywacie, jako małżonkowie. Jako ci, którzy tworzą rodziny i żyją tym powołaniem małżeńskim, rodzicielskim, wspólnie chcemy Panu Bogu za to podziękować i ucieszyć się tym co dobre i piękne w waszym życiu".

Przywołując postać św. Stanisława Kostki, który wspominany jest w dzisiejszej liturgii, jego oddanie i wierność Bogu Bp Ciereszko apelował do zgromadzonych małżeństw, aby potrafiły  "tak układać życie małżeńskie, aby odnajdywać się w Bogu. Zweryfikowanie tego następuje w waszym życiu małżeńskim i naszym życiu kapłańskim. Jeśli jesteśmy w Bogu i z Bogiem to wtedy nasze życie nabiera wartości, sensu i wypełniamy nasze życiowe powołania".

Po homilii i odśpiewaniu Hymnu do Ducha św.ponad 50 małżeństw archidiecezji białostockiej odnowiło przysięgę małżeńską złożoną w dniu ślubu. Na koniec Mszy św. udali się oni przed obraz Matki Bożej Miłosierdzia, aby tam złożyć przyniesione róże, oraz powierzyć swoje małżeństwa i rodziny opiece Maryi. 

Po zakończonej Eucharystii miała miejsce sesja inaugurująca rok pracy Duszpasterstwa Rodzin w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej. Ksiądz Łukasz Kisielewski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Białostockiej wręczył misje kanoniczne doradcom posługującym w Parafialnych Poradniach Rodzinnych, oraz osobom posługującym w Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej. Wykład inauguracyjny pt. "Jeden jest wasz Nauczyciel Chrystus, a wy wszyscy bracmi jesteście. Misja osób posługujących w Duszpasterstwie Rodzin" wygłosił ks. dr Karol Konracikowski. Na koniec Bp Henryk Ciereszko udzielił duszpasterskiego błogosławieństwa na nowy rok pracy Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Białostockiej.

Jak podkreśla Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: "Duszpasterstwo Rodzin w naszej archidiecezji podejmuje pracę w trzech zasadniczych obszarach: Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej, Studium Życia Rodzinnego i Parafialnych Poradni Rodzinnych. W archidiecezji działa aktualnie 30 parafialnych poradni, w których posługuje 33 doradców. W Archidiecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego posługuje 13 specjalistów. Natomiast Studium Życia Rodzinnego rozpocznie (jak dotąd zgłoszonych) 22 słuchaczy".