W homilii Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości odwołując się do liturgii słowa i świadectw ludzi pamiętających głód wojny i zsyłki na Sybir podkreślił ogromną wartość chleba w życiu każdego człowieka. „Chleb w życiu każdego człowieka jest podstawowym i codziennym pokarmem, który daje siły do życia. Ma również wymiar symboliczny. Oznacza bezpieczeństwo, dostatek, dobrobyt" - mówił. Pytał czy społeczeństwo żyjące w dobrobycie „w którym najważniejszym pokarmem stają się śmiercionośne substancje toksyczne lub nałogowe czynności prowadzące do śmierci" potrafi docenić ten ogromny dar?

U progu miesiąca abstynencji Bp Bronakowski odwołując się do nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego, któremu bliska była troska o trzeźwość narodu polskiego, apelował do zgromadzonych, aby z otwartym sercem przyjęli hasło tegorocznego sierpnia „Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich!". Przywołał słowa Prymasa Tysiąclecia, w których mówił, że „trzeźwość to warunek postępu duchowego, a abstynencja to symbol ascezy nowoczesnej". 

Kończąc Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości apelował do rodziców, „aby byli dla swoich dzieci świadkami prawdziwej wolności w Jezusie Chrystusie". Wołał do kapłanów, aby w kościelnej działalności trzeźwościowej "stworzyli jeden zwarty front, a między sobą pełną życzliwości wspólnotę". Zwócił się również do liderów życia społecznego, aby „nie zwlekali dłużej z naprawą Rzeczypospolitej w obszarze problemów alkoholowych" i z odwagą „prowadzili politykę zmierzającą do ograniczenia spożycia alkoholu".

Jak zaznacza Piotr Kisielewicz, organizator i pomysłodawca imprezy, „Biesiada wyrosła z pragnienia Anonimowych Alkoholików, aby podziękować za otrzymaną łaskę życia w trzeźwości. Przeżywamy to jako wspaniałą ucztę przy stole pańskim i radosną zabawę, bo mamy za co Bogu dziękować". Od wielu lat niesie on pomoc osobom uzależnionym z regionu i obdarza ich sercem. Sam jest "trzeźwym alkoholikiem" od ponad 20 lat.

X Podlaska Biesiada Trzeźwości rozpoczęła się 30 lipca mitingiem Wspólnoty św. Jakuba i koncertem „Arkadio z zespołem o trzeźwieniu". W sobotę, 31 lipca, o godz. 12.00 odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej połączone ze świadectwami osób uzależnionych i współuzależnionych. Następnie odbył się koncert „Z piosenką na trzeźwo”. Po koncercie miał miejsce wykład Rafała Porzezieńskiego z programu „Ocaleni” TVP pt. „12 kroków do wolności”.

Punktem kulminacyjnym była Eucharystia pod przewodnictwem Bp. Tadeusza Bronakowskiego, po której odbyły się mitingi AA połączone z występami muzycznymi. Dzień zakończyła całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji trzeźwości w narodzie. W niedzielę 1 sierpnia o godz. 9.00 ks. Leszek Maciniak z Chojna odprawi Mszę św. na rozpoczęcie Miesiąca Trzeźwości. Wezmą w niej udział członkowie ruchów trzeźwościowych i AA. Zakończeniem Podlaskiej Biesiady Trzeźwości będzie wspólne spotkanie na placu ogniskowym parafii.

Jak zaznaczają organizatorzy, Biesiada wyrosła z pragnienia środowiska Anonimowych Alkoholików, aby w ten sposób podziękować Bogu za otrzymaną łaskę życia w trzeźwości. Najwięcej osób gromadzą tego typu spotkania w Licheniu i Częstochowie, ale we wschodniej części Polski jest to jedyna tego typu impreza. W parafii pw. Matki Miłosierdzia w Wasilkowie, której proboszczem jest propagator trzeźwości i abstynencji - ks. prał. Zdzisław Karabowicz, Podlaska Biesiada Trzeźwości zagościła już po raz piąty.