Arcybiskup Metropolita wraz ze zgromadzonymi w archikatedrze Bp. Henrykiem Ciereszką, Abp. Seniorem Edwardem Ozorowskim, Kolegium Konsultorów, Kapitułą Metropolitalną, księżmi dziekanami, osobami konsekrowanymi i wiernymi świeckimi o godz. 15.00 odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Następnie została ukazana i odczytana  bulla nominacyjna papieża Franciszka. Następnie nowy Metropolita Białostocki złożył Wyznanie wiary.

W słowie skierowanym do zgromadzonych Abp Guzdek nawiązał do sięgających Wilna dziejów Archidiecezji Białostockiej – kolebki obecnej archidiecezji oraz pasterzy Kościoła białostockiego. „Dziś sercem przepełnionym wdzięcznością wspominam arcybiskupów, biskupów i kapłanów, którzy w trudnej, powojennej rzeczywistości na tej ziemi służyli ludowi Bożemu i budowali zręby najpierw diecezji, a od 1992 roku Archidiecezji Białostockiej” – mówił, wspominając ze szczególną atencją ostatnich pasterzy: Abp. Stanisława Szymeckiego, nieżyjącego już Abp. Wojciecha Ziembę, Abp. Edwarda Ozorowskiego i swego bezpośredniego poprzednika Abp. Tadeusza Wojdę, który podjął posługę w Archidiecezji Gdańskiej.

„To wszystko jest naszym dziedzictwem. Trzeba jednak pamiętać, że ten Kościół, niszczony przez wojny, deportacje ludności, przesunięcia granic i podcinany w swych korzeniach przez ateistyczną agitację, nadal żyje. Jest jak drzewo, które wypuszcza nowe korzenie i zielone pędy gałęzi, świadczące o tym, że się odradza. Jeśli nawet burze dziejowe zerwały jego koronę chwały, to jednak ewangeliczne wartości, zakorzenione w glebie ludzkich umysłów i serc, przetrwały i wydają dorodny owoc wierności Chrystusowi i Kościołowi” – podkreślał Metropolita.

„Razem z Wami chcę kontynuować pisanie historii Kościoła na podlaskiej ziemi. Przyszłość jego będzie pomyślna, jeśli bez względu na okoliczności, będziemy potrafili pisać ją razem z Bogiem i razem we wspólnocie kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich katolików” – zaznaczał.

„W tych trudnych czasach nie ostoi się katolicyzm połowiczny, starający się przypodobać zmieniającym się poglądom ludzi XXI wieku. Ostoi się tylko katolicyzm pełny, autentyczny, ewangeliczny, nadprzyrodzony. Takiej postawy domaga się od nas Chrystus. Należy przyjąć wszystkie prawdy objawione, według nich żyć, a jeśli zajdzie taka potrzeba stawać w ich obronie” – stwierdził.

Abp Guzdek podziękował Bp. Henrykowi Ciereszce za jego troskę o lokalny Kościół, szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy pełnił obowiązki administratora archidiecezji białostockiej.

Zwracając się do kapłanów, zachęcał ich do jedności między sobą i otwartości na współpracę ze świeckimi: „Proszę, otwórzmy się na siebie nawzajem i na wszystkich, którzy są „we wnętrzu Kościoła” lub na jego „obrzeżach”. Bądźmy blisko wszystkich, do których posyła nas Chrystus - mówił.

Osoby konsekrowane i katolików świeckich prosił o modlitwę i duchowe wsparcie w realizacji misji powierzonej mu przez papieża Franciszka.

Po skierowanym do zebranych słowie Arcybiskup Metropolita i duchowni, przewidziani przepisami prawa, złożyli podpisy na dokumencie objęcia archidiecezji. Pod dokumentem złożyli swe podpisy Abp Józef Guzdek, dotychczasowy administrator archidiecezji Bp Henryk Ciereszko, Abp. senior Edward Ozorowski oraz członkowie ośmioosobowego Kolegium Konsultorów. Tym samym nowy metropolita kanonicznie objął posługę w Archidiecezji Białostockiej. Pierwszą decyzją Abp. Guzdka było mianowanie Bp. Henryka Ciereszkę wikariuszem generalnym.

Obrzęd kanonicznego objęcie archidiecezji zakończyło błogosławieństwo nowego Arcypasterza i modlitwa zawierzenia przed wizerunkiem Matki Bożej Miłosierdzia. Po uroczystości Arcybiskup wraz z kapłanami nawiedził kryptę archikatedery, w której spoczywa pierwszy Metropolita Białostocki Abp Edward Kisiel.

Zgodnie z kanonem 382 §3 Kodeksu Prawa Kanonicznego „biskup obejmuje kanonicznie diecezję, skoro tylko w tej diecezji – osobiście lub przez pełnomocnika – przedstawi apostolskie pismo kolegium konsultorów, w obecności kanclerza kurii, który sporządzi odpowiedni akt”. Prawo kanoniczne określa także, że kanoniczne objęcie diecezji powinno odbyć się w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania pisma apostolskiego. Nominacja abp. Józefa Guzdka na arcybiskupa metropolitę białostockiego została ogłoszona 16 lipca br. i taką datę nosi papieska bulla nominacyjna.