Członkowie Rady stwierdzili, że istnieje nagląca konieczność większej współpracy wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich dla dobra całego Kościoła Białostockiego. W tym kontekście podkreślono znaczenie i zadanie jakie ma istniejąca od 1993 roku Rada Ruchów Katolickich. Uznano, że choć takie współdziałanie ruchów niezbędne jest na wielu płaszczyznach życia społecznego, to jednak na pierwszy plan wysuwa się obszar szeroko rozumianej kultury. Wskazano, że ruchy zachowując swoją specyfikę i charyzmat, powinny odważniej mówić jednym głosem w obronie fundamentalnych wartości, a zwłaszcza: godności człowieka, prawdy, dobra, sprawiedliwości i uczciwości w życiu osobistym i społecznym.  Zwrócono też uwagę na potrzebę większego wykorzystania mediów katolickich Archidiecezji, zwłaszcza Radia „i” oraz Internetu, do przekazu ewangelicznych wartości w coraz bardziej zlaicyzowanym społeczeństwie.

W drugiej części posiedzenia miała miejsce dyskusja na temat formacji duchowej i religijnej dorosłych. Zauważono, że w czasach dzisiejszych, oprócz konieczności katechizacji, dla wielu katolików potrzebne jest głoszenie samego kerygmatu – Jezusa Chrystusa jako Jedynego Pana i Zbawiciela. Głoszenie to ma prowadzić wiernych do budowania osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Zdaniem członków Rady, sama katechizacja bez uprzedniego przyjęcia przez chrześcijan Boga do swojego życia, jest zawsze mało skuteczna, gdyż warunkiem trwania człowieka w wierze jest przylgnięcie sercem i swoją osobą do Pana Boga. Podkreślano, że głoszenie kerygmatu jak i sama katecheza dorosłych, potrzebują lepszej współpracy kapłanów z wiernymi świeckimi, większego zaangażowania i świadectwa wiary tych ostatnich. W tym kontekście przypomniano o wielkim znaczeniu Parafialnych Rad Duszpasterskich, które w praktyce są niestety dzisiaj mało doceniane. Jedną z propozycji głoszenia kerygmatu i katechizacji w naszej Archidiecezji jest organizowanie tzw. kursów wiary, a być może też szkół Nowej Ewangelizacji, w ramach poszczególnych dekanatów. 

Podjęto również temat przygotowania młodzieży do sakramentu Bierzmowania. Stwierdzono, że sposób i sam proces przygotowania do tego sakramentu wciąż wymaga refleksji, gdyż nawet sama metoda podpisów w „dzienniczku nabożeństw” kandydatów pozostają sporne. Członkowie Rady wskazali na potrzebę większego zaangażowania świeckich animatorów wywodzących się z różnych wspólnot kościelnych do prowadzenia  kandydatów do bierzmowania w małych grupach w obrębie parafii.

Wyrażono też opinię, że niektóre działania duszpasterskie mogłyby być lepiej wykorzystywane w celu przybliżenia ludzi do Boga i Kościoła.  Jedną z najważniejszych tego typu okazji, jest wizyta duszpasterska zwana kolędą, która dzisiaj, według wielu członków Rady, wymaga głębszego przemyślenia, zwłaszcza co do sposobu jej przebiegu.

Tematami następnego posiedzenia Rady Duszpasterskiej będzie:
- formowanie animatorów do katechizacji
- omówienie wyników badań socjologicznych dotyczących religijności wiernych Archidiecezji Białostockiej (badania były prowadzone pod koniec 2012 roku)

Kolejne posiedzenie Rady wyznaczono na dzień 13 kwietnia 2013 roku.