Ks. mgr lic. Rafał Kosikowski

odpowiedzialny za prewencję w zakresie ochrony nieletnich

email: prewencja@archibial.pl

 

Ks. mgr lic. Paweł Żukowski

odpowiedzialny za prewencję w zakresie wdrażania standardów ochrony nieletnich w duszpasterstwie

email: p.zukowski@archibial.pl

 

Dnia 15 lutego br. weszły w życie przepisy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, czyli tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy. Ustawa ta zawiera szereg rozwiązań, mających na celu lepszą ochronę dzieci przed przemocą i zapewnienie im kompleksowej pomocy w przypadku skrzywdzenia.

Przepisy dotyczące standardów ochrony małoletnich znajdują się w art. 22b i 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Obowiązek wprowadzenia standardów musi być zrealizowany w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 15 sierpnia 2024 r.

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich mają organy zarządzające jednostkami systemu oświaty (przedszkola, szkoły i schroniska młodzieżowe) oraz innymi placówkami oświatowymi, opiekuńczymi, wychowawczymi, resocjalizacyjnymi, religijnymi, artystycznymi, medycznymi, rekreacyjnymi, sportowymi lub związanymi z rozwijaniem zainteresowań, do których uczęszczają albo w której przebywają małoletni, a także organizatorzy tychże działalności oraz podmioty świadczące usługi hotelarskie, turystyczne czy prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą propozycją, którą można wykorzystać jako wzór do stworzenia standardu ochrony nieletnich we własnej parafii. W załączniku znajdziemy wzór standardu dla parafii, który został omówiony na Szkoleniu zorganizowanym przez Archidiecezję Białostocką (dokument z możliwością edycji).

Przypominamy o obowiązku posiadania dokumentu (Standardu) wraz z wymaganą weryfikacją wszystkich pracowników parafii mających jakikolwiek kontakt z nieletnimi. Obowiązek ten wchodzi w życie dn. 15 sierpnia 2024 r.

 

WZÓR STANDARDU DLA PARAFII