Rada została powołana na okres pięcioletniej kadencji dekretem abp. Tadeusza Wojdy z dnia 12 lutego 2019 r. Głównym zadaniem Rady ma być analiza działań duszpasterskich w Archidiecezji Białostockiej oraz przedstawianie praktycznych wniosków, które mają wspomóc pracę Metropolity Białostockiego.

Podczas pierwszego spotkania, którego temat brzmiał: „Duszpasterstwo w parafiach Archidiecezji Białostockiej – blaski i cienie”, Rada dyskutowała na temat duszpasterstwa w Archidiecezji Białostockiej, skupiając się na kwestiach związanych m.in. z posługą kapłanów w parafiach, współpracą kapłanów ze świeckimi, duszpasterstwem dzieci i młodzieży, działalnością wspólnot i ruchów w parafiach oraz katechizacją.

Rada Duszpasterska Archidiecezji Białostockiej liczy 18 osób i składa się w większości z osób świeckich, ale także z kapłanów oraz dwojga przedstawicieli osób konsekrowanych. Następne zebranie Rady zaplanowano na jesień 2019 r.