Arcybiskup, duchownymi i wierni rozważali 14 stacji nabożeństwa, w których pomocą były materiały opracowane przez Konferencję Episkopatu Polski pt. „Modlitwa zranionego Kościoła”.

„Dzisiaj podczas drogi krzyżowej zbliżymy się do ran zadanych osobom wykorzystanym seksualnie. To nie jest tylko ich problem i ciężar, ale nas wszystkich, ludzi ochrzczonych, niezależnie od aktualnego podejścia do Kościoła. To także ciężar całego społeczeństwa, gdyż osoba dorosła po takiej krzywdzie, ma duże trudności, aby wnosić swój wkład w budowanie codziennego życia. Wszyscy na tym tracimy” – podkreślano w rozważaniach.

Medytacje poszczególnych stacji odczytywali diakoni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, którzy za trzy miesiące przyjmą święcenia kapłańskie.

Piątkowe nabożeństwa Drogi Krzyżowej w parafiach archidiecezji również zostały ofiarowane w intencji pokutnej i ekspiacyjne za grzechy wykorzystania nieletnich.

W Archidiecezji Białostockiej trwają prace końcowe nad dokumentem w sprawie ochrony osób małoletnich i prewencji. Będzie on obowiązywał również w Diecezjach Łomżyńskiej i Drohiczyńskiej, które wchodzą w skład Metropolii Białostockiej. Jest adresowany do wszystkich księży i kleryków, którzy będą zobowiązani zaznajomić się z jego treścią i potwierdzić pisemnie, że treść tego dokumentu znają. Dokument określa też sposoby tworzenia komórek w strukturach archidiecezji, które miałyby pomagać ofiarom. Wytyczne te mają ukazać się przed wakacjami. Na ich podstawie będą prowadzone szkolenia, nie tylko dla duszpasterzy, ale dla wszystkich, którzy pracują w placówkach katolickich – w szkołach, są animatorami czy opiekunami podczas rekolekcji lub oaz dla dzieci i młodzieży.