W homilii bp Ciereszko podkreślał, że chrześcijańska radość ma swoje źródło w Bogu, Dawcy wszelkiego dobra. Nie jest więc krótkotrwałą emocją ani uczuciem, ale darem Boga i decyzją człowieka, aby ten dar przyjąć i pielęgnować.

Wskazywał, że prawdziwa radość nie tkwi w rzeczach, ale w głębi ludzkiej duszy; to owoc zaproszenia Boga w nasze życie i ofiarowania Mu siebie z pełnym zaufaniem i z nadzieją. „Potrzeba, pomimo zmienności spraw tego świata, do tego pamięci o tym obdarowaniu nas przez Boga powracać, by nie zejść na ścieżki, które z Nim się rozmijają” – mówił.

Bp Ciereszko podkreślał szczególne obdarowanie otrzymane dzięki „włączeniu w Kościół Chrystusa, w tę Bosko-ludzką rzeczywistość, która pozwala wszystkie sprawy codziennego życia odnosić do Boga”, dodając, że dzisiejsza pielgrzymka pomaga jej uczestnikom zrozumieć, jakie znaczenie ma wspólnota w wierze Kościoła: pokazuje jego bogactwo i jest wezwaniem, by tym bogactwem ubogacać też innych, którzy dotychczas nie odkryli jeszcze Bożej miłości.

W 27. Pieszej Pielgrzymce Rodzin do Juchnowca uczestniczyło 333 pielgrzymów z Białegostoku i okolic, w tym całe rodziny – także te z paromiesięcznymi niemowlakami, jak i małżeństwa oczekujące potomstwa. Towarzyszyło im 6 kapłanów.

„Pielgrzymuję, prosząc Matkę Bożą o dar szczerej rozmowy z moją małżonką, byśmy znów spojrzeli na siebie oczami Bożej miłości, która „nie pamięta złego” i „we wszystkim pokłada nadzieję”, o odkrycie, pośród mnóstwa różnic, tego dobra, które wciąż nas jeszcze łączy, wokół którego można jeszcze coś zbudować. By w naszym małżeństwie wypełniła się Jego wola” – mówił jeden z uczestników pielgrzymki.

Rodzice trojga małych dzieci tak mówią o intencjach wspólnego pielgrzymowania: „Szliśmy w tej pielgrzymce radośni, mimo deszczowej pogody, byśmy mogli być wiarygodnymi świadkami Boga w tym świecie, aby Matka Boża udzieliła potrzebnych łask naszej rodzinie, aby nasz dom był domem wiary, pokoju, miłości i pracowitości”.

Do pielgrzymów, którzy wyruszyli w drogę z białostockiej archikatedry, w Juchnowcu dołączyli mieszkańcy miejscowości znajdujących się na trasie przemarszu, m.in. Brończan, Janowicz, Biel, Rumejek, Lubejek, Hermanówki, Kudrycz, Ogrodniczek i Księżyna. Na progu świątyni pielgrzymów powitał tradycyjnie ks. dziekan Andrzej Kondzior.

Wraz z pątnikami pielgrzymował bp Henryk Ciereszko, który na zakończenie wędrówki przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej w juchnowieckim sanktuarium. Eucharystię zakończyło wystawienie Najświętszego Sakramentu, przed którym pielgrzymi polecali swoje intencje w modlitwie Litanią Loretańską.

Oprócz pielgrzymki, która odbywa się corocznie w pierwszą sobotę lipca, w Sanktuarium w Juchnowcu w każdą sobotę po wieczornej Mszy św. odbywa się nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Rodzin.