Przekazując maseczki Arcybiskup podkreślił, niesienie pomocy innym to jedno z najważniejszych przesłań Ewangelii, którego echo wybrzmiewa mocno w Kazaniu na Górze Pana Jezusa. „Jako kapłani jesteśmy tego świadomi i cieszymy się ogromem tej solidarności, która wydatnie wspiera służby medyczne, sanitarne i mundurowe walczące z pandemią. Ufamy, że dzięki naszej solidarności uda nam się przezwyciężyć pandemię i powrócić do normalnego życia, cieszyć się obecnością wiernych na Mszach św., otaczać ich troską duszpasterską, organizować pierwsze Komunie św., bierzmowania, pielgrzymki i inne posługi. Aby tak się stało musimy jeszcze wytężyć nasz wspólny wysiłek” – powiedział.

Do wsparcia duchowego archidiecezja białostocka dołączyła również pomoc w formie materialnej. Pracownicy kurii i innych instytucji archidiecezjalnych przekazali na walkę z koronawirusem połowę swojego kwietniowego wynagrodzenia. Zebrany w ten sposób fundusz posłużył na sfinansowanie 5 tys. maseczek wielokrotnego użytku, które zostaną przekazane na potrzeby instytucji opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych.

„Współpracujemy ściśle z Urzędem Wojewódzkim, gdyż to wojewoda najlepiej wie, jakie instytucje najbardziej potrzebują wsparcia. I choć jest to tylko kropla w morzu potrzeb, jest naszym szczerym gestem serca” – stwierdził Metropolita.

Również pozostali kapłani archidiecezji zostali zaproszeni przez Arcybiskupa, aby wsparli finansowo tę inicjatywę, przekazując środki finansowe, za które będą sukcesywnie nabywane inne materiały ochronne niezbędne w walce z pandemią.

Maseczki otrzyma siedem placówek: Noclegownia Fundacji „Dialog” im. św. Marii Magdaleny, Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” prowadzące schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ogrzewalnię i noclegownię, Noclegownia dla kobiet im. św. Matki Teresy z Kalkuty, Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Białymstoku i prowadzona przez nie noclegownia dla bezdomnych opuszczających zakłady penitencjarne, stacjonarne hospicjum „Dom Opatrzności Bożej”, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Józefa w Różanymstoku oraz Salezjański Dom Młodzieżowy im. św. Jana Bosko w Różanymstoku.