W homilii ks. dr Tadeusz Kasabuła podkreślał, że  Maryja jest matką każdego człowieka odkupionego ofiarą krzyża Chrystusa, a w sposób szczególny jest matką polskich pokoleń. „Ona kształtowała przez wieki i kształtuje nadal polską religijność, wpływa na kształt polskiej kultury, obyczaju, duchowości, polskiego etosu. Ona jest matką naszej wolności – wolności narodu, wolności osobistej, wolności ducha, wolności dzieci Bożych” – mówił.

Kaznodzieja zauważył, że człowiek nie zawsze potrafi właściwie korzystać z daru wolności. Na skutek grzechu pierworodnego potrafi odejść daleko od Boga, porzucając „zwykłą ludzką sprawiedliwość, uczciwość, przyzwoitość, popaść w sidła niezgody i sporów”. Stwierdził, że patrzą na naród polski nie sposób nie zauważyć przejawów nieuczciwości w całym życiu społecznym, poczynając od prostych ludzi, aż po tych, którzy sprawują władzę.

„Przez całe lata zniewolenia naszej Ojczyzny wszelkie oszustwa, kombinowanie, wszelką nieprawość tłumaczyliśmy walką z zaborcą, okupantem, walką z  obcym naszym wartościom systemem. Gdy staliśmy się narodem wolnym i  niepodległym, nieuczciwość prowadząca do niezgody nie przestała kreować naszej rzeczywistości, stając się kolejną wadą narodową” – stwierdził.

Zdaniem ks. Kasabuły, Polska w ostatnich latach stała się jednocześnie „sumieniem narodów i znakiem sprzeciwu”. „Trzeba być dumnym, że dziś jako naród jesteśmy w Europie jednym z nielicznych nośników wartości chrześcijańskich, wartości, na których wznosi się cały gmach cywilizacji europejskiej” – wskazał i dodał: „Za to jesteśmy przez tzw. elity europejskie piętnowani, wprost krzywdzeni, ale i paradoksalnie szanowani, także przez tych, którzy nam źle życzą i nas niszczą. Skandalem na miarę XXI w. jest fakt, ze w tym tłumie obcych, szkalujących nas głosów nie brak tych, którzy wyrośli na tej ziemi, których ta ziemia polska wykarmiła”.

Przypomniał parlamentarzystom i pracownikom administracji publicznej, że podstawą ich pracy nie może być jedynie sukces, korzyść osobista czy materialna, ale każde działanie winno być podporządkowane dobru wspólnemu. „Taki czy inny polityk nie jest suwerenem władzy. Tym podmiotem jest naród, który przekazuje rozporządzanie swoją suwerennością ludziom, których wybiera w sposób wolny. I jako naród zachowuje prawo rozliczania wybranych przez siebie rządzących i kontrolowania ich i ich działań” - mówił, zachęcając na  koniec do modlitwy za ludzi, którym powierzono sprawowanie urzędów publicznych.

Pielgrzymka parlamentarzystów oraz pracowników administracji publicznej rozpoczęła się modlitwą różańcową wokół kościoła, podczas której poszczególne służby mundurowe niosły figurę Matki Bożej Fatimskiej. Następnie pielgrzymi udali się na Górę Krzyży, gdzie miały miejsce okolicznościowe przemówienia oraz złożenie wieńców przed stojącymi tam krzyżem wzniesionym przez administrację publiczną województwa podlaskiego w 2006 r.

Na zakończenie uroczystości ks. prał. Jarosław Grzegorczyk, duszpasterz parlamentarzystów i pracowników administracji publicznej podziękował uczestnikom pielgrzymki za obecność i wspólną modlitwę.

Dziękując osobom zaangażowanym w  przygotowanie liturgii, a także służbom mundurowym i pocztom sztandarowym zaprosił wszystkich zgromadzonych na rekolekcje adwentowe, które odbędą się w dniach 9-11 grudnia 2018 r. w starym kościele farnym w Białymstoku.

Pielgrzymkę zakończyła procesja eucharystyczna i  błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem udzielone przez abp. Edwarda Ozorowskiego.