Do prowadzenia modlitwy w 41 różnych punktach Białegostoku i 11 punktach okolicznych miejscowości są zapraszane różne wspólnoty katolickie z terenu Archidiecezji Białostockiej.

Już od 14 lat mieszkańcy Białegostoku spotykają się 28 września o godz. 15.00 – Godzinie Miłosierdzia, w wybranych punktach miasta, by wspólnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W zgiełku dnia mieszkańcy znajdują czas na zatrzymanie się, aby oddać cześć Bogu.

W tym samym czasie Koronka do Bożego Miłosierdzia odmawiana jest w wielu miastach Polski i krajach wszystkich kontynentów. Wszyscy prosiliśmy o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata.

Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej współpracuje w organizacji akcji ze wspólnotą Iskra od oo. Jezuitów z Łodzi oraz przedstawicielami wspólnot parafialnych i archidiecezjalnych. Coraz częściej w modlitwie bierze udział młodzież szkolna, często również wraz z nauczycielami.

W tym roku towarzyszyły nam intencje: 1. Za Kościół Boży, aby niestrudzenie bronił depozyt wiary i moralności. 2. Za rządzących, aby sprawowanie władzy traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich. 3. O pokój na Ukrainie i na całym świecie. 4. Za więźniów w zakładach karnych, zwłaszcza tych, którzy trwają daleko od Boga, nie widzą sensu nawrócenia lub którym brakuje nadziei w Boże Miłosierdzie. 5. O powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów. 6. Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.