Wydarzenie ma wymiar religijny i artystyczny i odbyło się już po raz osiemnasty. Uświetniło je przybycie dostojnego gościa ks. abp Seniora Edwarda Ozorowskiego, który przewodniczył Mszy św. Współkoncelebransami byli: ks. Wojciech Witkowski SDB, proboszcz i kustosz sanktuarium, ks. Tomasz Zubrycki z Białegostoku, duszpasterz emerytów i rencistów, ks. kan. Stanisław Gniedziejko, dziekan Dekanatu Sokółka, ks. Łukasz Marek Żuk, dyrektor Domu Ksiezy Emerytów. W imieniu salezjanów, gospodarzy uroczystości, serdecznie powitał wszystkich obecnych ks. Proboszcz. Oprawę muzyczną liturgii tworzył wielogłosowy chór mieszany „Cantylena” z Białegostoku, oraz miejscowy organista Ryszard Borys.

Homilię wygłosił ks. abp Senior. Wyraził radość z przybycia tak wielu osób mimo znanych problemów i trudności. Nawiązując do przypadających tego dnia czytań przypomniał o godności rodzicielstwa i wartości rodziny. Zachęcił zgromadzonych do trwania w wierze. Na zakończenie mszy ks. Tomasz Zubrycki wyraził uznanie dla wszystkich, którzy swą obecnością i zaangażowaniem integrują środowisko seniorów wokół Matki Bożej Różanostockiej oraz przypomniał dzieje pielgrzymowania seniorów do Różanegostoku. Następnie Janina Sasinowska, kierownik chóru Cantylenia złożyła podziękowania wraz z życzeniami dla ks. arcybiskupa oraz kapłanów.

Po mszy odbył się koncert pieśni o tematyce religijnej i maryjnej w wykonaniu seniorskich chórów i zespołów śpiewaczych. Śpiewający zaprezentowali interesujący repertuar i dobry poziom artystyczny. Nad przebiegiem koncertu i całego spotkania czuwał p. Henryk Cudnik. Wystąpiły następujące zespoły i chóry: wspomniany już chór „Cantylena”, Powiatowy Chór Seniorów z Sokółki, chór ,,Dąbrowianki” z Dąbrowy Białostockiej, chór ,,Szudziałowianki” z Szudziałowa, Miejski Chór Seniorów z Sokółki. Po przerwie obiadowej ostatnim punktem programu była prowadzona przez ks. Wojciecha Witkowskiego adoracja Najświętszego Sakramentu z aktem zawierzenia seniorów z archidiecezji Matce Bożej Różanostockiej oraz różaniec.