"Poświęcenie tego, funkcjonującego już od dwudziestu pięciu lat kościoła, jest ugruntowaniem dzieła, które rozpoczął śp. ks. Stanisław Andrukiewicz" - mówił Abp Ozorowski. Przypominał trudności jakie, pod koniec lat osiemdziesiątych napotkał ówczesny proboszcz . Pasterz Kościoła białostockiego podkreślał, że to dzięki jego pracy i modlitwie tysiące wiernych z osiedla Piasta może dziś, w tym miejscu, oddawać cześć Bogu. Zaznaczył również, że wzniesiony przy kościele Pomnik Sybiraków przyciąga od wielu lat rzesze tych, którzy doświadczyli niedoli Sybiru oraz ich rodziny, z całej Polski i świata.

W homilii ks. Leszek Woroniecki SAC podkreślał, że świątynia jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Nawiązując przeprowadzonych w parafii misji, mówił o konieczności nie tylko wiary w jedynego Boga, ale także o konieczności zaufania Mu. "Czy ufam Bogu? Czy bez wahania otwieram Mu swe życie? Czy pozwalam Mu zmieniać w nim to, co chce i tak jak chce, nie bojąc się, e On rzeczywiście może w to życie wejść i poprzestawiać w nim absolutnie wszystko? A jeśli tak się stanie, to wierzyć, że dzieje się to dla mojego dobra?" - pytał kaznodzieja.

Ks. Woroniecki podkreślał niezwykłe znaczenie i rolę świeckich w Kościele. ?Misja, misje - to powołanie do apostolstwa na mocy Chrztu św.? - mówił. Wskazywał, że to właśnie świeccy członkowie wspólnoty Kościoła winni dotrzeć tam, gdzie kapłan nie jest w stanie. Życzył wszystkim parafianom gorliwości apostolskiej, wynikającej z faktu bycia Bożym dzieckiem, które ma za zadanie "nieustannie świadczyć o Jego miłości". 

W dalszej części liturgii  Arcybiskup Metropolita poświęcił i okadził ściany kościoła oraz ołtarz. W obrzędzie, wyrażającym wspólnotę Chrystusa ze swoim Kościołem, namaścił olejem krzyżma świętego ołtarz, a wyznaczone cztery miejsca świątyni wraz z nim namaścili ks. inf. Adam Krasiński, ks. prał. Antoni Lićwinko oraz proboszcz parafii, ks. kan. Józef Wiśniewski. 

Na zakończenie uroczystości Abp Ozorowski, dziękując proboszczowi parafii za kontynuację rozpoczętego przed laty przez ks. Andrukiewicza dzieła, życzył chrześcijańskiej radości, "której powodem są liczni wierni przychodzący tu na Eucharystię, na modlitwę i wieczystą adorację". Arcybiskup podziękował wszystkim, którzy od początku budowali wspólnotę parafialną i wznosili świątynię. Wyrazy wdzięczności złożył księżom pallotynom: Leszkowi Woronieckiemu i Jędrzejowi Orłowskiemu, którzy przeprowadzili misje w parafii, jako przygotowanie do uroczystości.

Parafia pw. Ducha Świętego została erygowana przez Bp. Edwarda Kisiela w 1987 r. Pierwszym proboszczem mianowany został ks. Stanisław Andrukiewicz, który natychmiast rozpoczął przygotowania do budowy kościoła. W 1988 r. zbudował tymczasową kaplicę. Plac pod budowę kościoła według projektu inżyniera architekta Jerzego Zgliczyńskiego poświęcono w marcu 1990 r. W ciągu sześciu następnych lat wykonano podstawowe prace budowlane, a w październiku 1996 r. kościół został poświęcony i oddany do kultu wiernym przez Abp. Stanisława Szymeckiego. Od 1994 r. w kaplicy Męczenników Polskich (w dolnym kościele) trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Obok kościoła w 1998 r. wzniesiono pomnik - Grób Nieznanego Sybiraka. Pierwszy proboszcz parafii, ks. Andrukiewicz, zginął śmiercią tragiczną w wypadku samochodowym w lutym 1999 r.. Pochowany został obok zbudowanego przez siebie kościoła. Po nim prace wykończeniowe w świątyni prowadzi i kieruje parafią ks. kan. Józef Wiśniewski.