Obrady rozpoczęły się o godz. 14, a poprowadził je ks. dr hab. Andrzej Proniewski, nowo mianowany rektor białostockiego seminarium duchownego. Sesja rozpoczęła się od prezentacji filmu biograficznego prezentującego osobę, życie i działalność Abp. Kisiela, zrealizowanego na bazie materiału archiwalnego zgromadzonego w Archiwum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Przed projekcją krótki komentarz do materiału filmowego dała Marta Wróbel, archiwista, pracownik Archiwum i twórca obrazu.

Bezpośrednio po projekcji ks. dr Adam Szot zaprezentował, przygotowaną przez pracowników Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego publikację o Abp. Kisielu. Podkreślił, że jest to biografia rzadcy diecezji przedstawiona w sposób niekonwencjonalny, bo poprzez obraz w formie reprodukcji fotografii i dokumentów.

Cykl referatów otworzył ks. dr Tadeusz Krahel, wystąpieniem pt. „Arcybiskup Edward Kisiel – Syn Ziemi Wileńskiej”, w którym omówił najważniejsze, przełomowe momenty z życia Arcybiskupa, podkreślając jego związki z Wileńszczyzną, tak biograficzne, jak i te, które przewijały się podczas jego biskupiej posługi. Lata pasterskiej posługi Abp. Kisiela to czas wydarzeń przełomowych w dziejach Kościoła na Białostocczyźnie – skonkludował prelegent.

Z zaprezentowanym referatem korelowało wystąpienie Abp. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego, który w ciepłych słowach o charakterze wspomnień zatytułowanych „14 lat z (Arcy)biskupem Edwardem Kisielem” ubogacił słuchaczy osobistą refleksją i cennymi spostrzeżeniami z czternastoletniej współpracy i osobistych kontaktów z osobą byłego rządcy białostockiego Kościoła z akcentem na osobiste zaangażowanieAabp. Kisiela w dzieło realizacji najważniejszych przedsięwzięć i uroczystości podczas całej posługi pasterskiej w diecezji. Podkreślił jego skromność, prostotę ducha i otwartość serca. „Z biegiem lat twarz się zmieniała, ale jedno pozostało niezmienne – oczy, zawsze szczere, przejrzyste spojrzenie” – podkreślił ks. Arcybiskup.

W kolejnym wystąpieniu wspomnieniami z osobistych kontaktów z Abp. Kisielem podzielili się pokrótce archidiecezjalna wizytatorka katechetów świeckich i zakonnych, dr Elżbieta Młyńska, były rektor Akademii Medycznej w Białymstoku, prof. Zbigniew Puchalski i ks. prof. Adam Skreczko, ustępujący rektor AWSD.

Po piętnastominutowej przerwie, pod nieobecność prelegentki, dr Anny Bielawskiej z Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku, tekst jej referatu pt. „Nauczanie (Arcy)biskupa Edwarda Kisiela” odczytał ks. dr Adam Szot. Autorka osnuła referowane treści wokół idei antropologicznych podstaw doskonałości chrześcijańskiej zawartych w tekstach publikowanych i rękopisach Abp. Kisiela. „Kto szuka Boga, ten Go znalazł, kto tęskni za Nim, już Go ma” – skonkludowała Autorka referatu.

„Arcybiskup Edward Kisiel wobec przemian społeczno-politycznych na Białostocczyźnie” to tytuł referatu, wygłoszonego przez dr. Waldemara Wilczewskiego, Naczelnika Biura Edukacji Publicznej IPN Oddział Białystok. Prelegent wykorzystał, oprócz źródeł proweniencji kościelnej, także niepublikowane raporty Służby Bezpieczeństwa PRL. „[Abp Kisiel] nie był politykiem, ale pasterzem Kościoła, nie walczył sensu stricto lecz skupiał się na prawach ludzi wierzących” – stwierdził i podkreślił, że jakkolwiek przy tak rozumianej postawie wobec wydarzeń społecznych i politycznych nie zawsze był rozumiany i mniej lub bardziej krytykowany przez jemu współczesnych, to z perspektywy lat jego posługa okazała się być najbardziej skuteczna, bo nie zamknęła drogi dialogu i porozumienia w okresie przełomu lat 1989/1990.

Ostatnim akordem obrad była prezentacja i zwiedzanie wystawy poświęconej abp. Kisielowi przygotowanej przez Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku.

Sesja została zorganizowana wspólnym wysiłkiem Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego i Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku.

ks. Tadeusz Kasabuła