Należy pamiętać, że w czasie ostatniej wojny światowej życie straciło prawie dwadzieścia procent duchowieństwa, t.j. blisko trzy tysiące polskich księży i zakonników. Wśród zamordowanych znajdował się ks. Adolf Ołdziejewski, zamordowany przez Rosjan 25 czerwca 1941 roku w pobliżu dzisiejszego kościoła pw. Chrystusa Króla. Zginął wraz ze swoimi parafianami w obronie świątyni, którą barbarzyńscy najeźdźcy podpalili.

Poświęcenia tablicy dokonał ks. Radosław Kimsza – proboszcz parafii Chrystusa Króla w Białymstoku. W uroczystościach wzięli również udział Wojewoda Białostocki Bohdan Paszkowski, ks. kmdr. ppor. Bolesław Stanisław Leszczyński, ks. hm. Aleksander Dobroński, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN o. Białystok Urszula Gierasimiuk, uczniowie Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. bł. Bolesławy Lament, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka oraz parafianie. W imieniu Rady Miasta Białystok kwiaty złożył radny Marcin Moskwa.

Tablicę ufundowali członkowie Stowarzyszenia „Grupa Wschód”.