Uczestnicy tegorocznych zmagań musieli wykazać się znajomością 1 i 2 Księgi Królewskiej oraz Ewangelii wg św. Marka. Konkurs diecezjalny składał się z części pisemnej polegającej na udzieleniu odpowiedzi na 45 pytań testowych oraz części ustnej, do której zakwalifikowało się 7 uczniów: Kinga Danowska, Weronika Osiejewska, Magdalena Porowska, Marta Aleksiejczuk, Karolina Hołownia, Emilia Kazberuk, Radosław Chłus.

Część ustna zawierała 3 rundy pytań o zróżnicowanym poziomie trudności, m.in. padło pytanie o wymiary domu oraz przedsionka, który Salomon zbudował dla Pana. Komisja, której przewodniczył ks. dr Marek Wysocki wyłoniła trójkę finalistów:

I miejsce – Radosław Chłus (II LO w Białymstoku; katecheta- s. Brygida Karwowska)

II miejsce – Magdalena Porowska (I LO w Białymstoku; katecheta – Barbara Podlewska)
III miejsce – Kinga Danowska (I LO w Białymstoku; katecheta – Barbara Podlewska)

Zwycięzcy wezmą udział w finale ogólnopolskim w dniach 2-3 czerwca b.r. w Niepokalanowie. Oprócz nagród książkowych oraz elektronicznych finaliści zaproszeni są wraz z opiekunami na VII Częstochowskie Spotkanie Młodych z Biblią (13-14 maja 2014), stanowiące duchowe i merytoryczne przygotowanie do czerwcowych zmagań, w których nagrodami są indeksy na wiele interesujących kierunków studiów, ufundowanych przez 10 uczelni wyższych w Polsce. Zwycięzcy finału ogólnopolskiego udadzą się także z pielgrzymką do Ziemi Świętej i do Rzymu.