W homilii metropolita białostocki przypomniał, że narodzenie Jezusa w Betlejem jest faktem historycznym i zarazem faktem zbawczym. Bóg przybliżył się do człowieka w swoim Synu - dwa tysiące lat temu wszedł w czas i przestrzeń człowieka.

Zauważył, że tak jak wtedy, tak i dzisiaj można zaobserwować dwie odmienne postawy wobec Boga: wdzięczność i radość lub obojętność, odrzucenie.

„Pośród tych, którzy deklarują swoją przynależność do Chrystusa i Kościoła są tacy, którzy przyjmują Boga w każdej chwili swego życia i kształtują otaczającą ich przestrzeń zgodnie z Jego wolą. (…) Otwierają się przed Bogiem przekonani, że On nie tylko nikomu nie zagraża, ale pozwala wieść życie uczciwe i spokojne, w pełni zaangażowane” - mówił.

Zwrócił jednak uwagę na dwie niepokojące postawy. Pierwszą z nich reprezentują ludzie, którzy uważają, że „sprawy Boga i sprawy człowieka znajdują się na przeciwległych biegunach, podobnie jak czas i wieczność”.

„Drugie niebezpieczne zjawisko polega na tym, że dzieli się przestrzeń, w której żyjemy na tę, która należy wyłącznie do człowieka i na tę, która należy wyłącznie do Boga. Wystarczy wspomnieć natarczywe nawoływanie ludzi wrogich Chrystusowi i Kościołowi, do wyprowadzenia symboli religijnych z przestrzeni publicznej. Dla Boga nie ma miejsca w świecie – twierdzi część naszego społeczeństwa. Według nich wiara powinna pozostać wyłącznie sprawą prywatną, a jej manifestacja ograniczona do przestrzeni sakralnej” – stwierdził abp Guzdek.

Zachęcał wiernych, by kontemplując dziś tajemnicę Bożego Narodzenia, czyli wejścia Boga w czas i przestrzeń, które zamieszkuje człowiek, starali się na nowo odkryć, że „czas Boga i czas człowieka przenikają się nawzajem”.

Hierarcha wyciągnął z tego praktyczny wniosek, że uczniem Chrystusa jest się zawsze i wszędzie. „Nie można być katolikiem na «pół etatu», tylko w sferze prywatnego życia. Nie można dzielić czasu na ten wyłącznie dla siebie i ten wyłącznie dla Boga” – wskazywał.

„Nie można zostawić swoich przekonań religijnych przed wejściem do szkoły lub zakładu pracy – niezależnie od tego czy jest to gabinet ministerstwa, centrala banku, biuro, zakład rzemieślniczy. Chrześcijaninem jestem wszędzie i daję temu wyraz swoim życiem w każdym czasie i każdym miejscu. (…) Wiara nie jest sprawą prywatną. Trzeba ją wyznawać i zarazem przekazywać kolejnym pokoleniom” – mówił.

„Moje życzenia będą krótkie: Niech w każdym z nas Chrystus rozpozna swojego ucznia, który własnym życiem świadczy, że czas Boga i czas człowieka wzajemnie się przenikają. A świat, w którym żyjemy niech będzie miejscem komunii człowieka z Bogiem, który w Jezusie Chrystusie zamieszkał pośród nas” – zakończył.

Białostocką bazylikę archikatedralną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny podczas Mszy św. o północy licznie wypełnili mieszkańcy Stolicy Podlasia. Wraz z arcybiskupem metropolitą Eucharystię koncelebrował abp senior Edward Ozorowski oraz księża pracujący w parafii katedralnej.

Śpiewy podczas liturgii prowadziła archikatedralna schola „Winnica”.

Pasterkę można było zobaczyć w serwisie internetowym archidiecezji białostockiej ArchiBial MEDIA oraz usłyszeć na falach Radia i.