Przeżyjmy ten Synod w duchu modlitwy, którą Jezus zanosił do Ojca za swoich uczniów: „Aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21). Do tego jesteśmy powołani: do jedności, do komunii, do braterstwa, które rodzi się z poczucia, że jesteśmy ogarnięci jedyną miłością Boga. - Papież Franciszek

Te słowa Papieża Franciszka wzywają nas do podjęcia konkretnego trudu związanego z pracami nad synodem. Ten trud jest błogosławiony, bo jest szansą na odkrycie, że jako Kościół naprawdę stanowimy wspólnotę.

Honorata Kozłowska (członkini zespołu koordynacyjnego) przypomniała, że modlitwa powinna być fundamentem prac synodalnych. Bez niej żadne spotkanie, ani wnioski nie mają po prostu sensu.Podczas spotkania zabrał również głos ks. Kamil Dąbrowski, który opowiedział o uruchomieniu profilu Facebookowego, który promuje synod, oraz zawiera podstawowe informacje dotyczące tego przedsięwzięcia. Następnie podzielił się swoim doświadczeniem ze spotkań, które odbyły się w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Zachęcił do otwartości oraz do podjęcia wysiłku, aby skorzystać z tej niezwykłej okazji jaką daje nam w tym momencie Kościół.

Na spotkaniu nie zabrakło głosu świeckich. Jacek Kita podzielił się planami jakie podejmuje wspólnota Domowego Kościoła, aby realizować wezwanie Papieża do syndoalności. „Z całą pewnością będzie to szansa na aktywizacje członków wspólnoty do tego, aby wzięli jeszcze większą odpowiedzialność za sprawy Kościoła. Na pewno ożywi to wspólnoty parafialne i da szanse na „normalne” spotkanie świeckich z osobami duchownymi” – mówił.

Ciekawym głosem było wystąpienie ks. Wojciecha Wojtacha wraz z przedstawicielką parafialnego zespołu synodlanego. Parafia pw. MB Częstochowskiej w Mońkach powołała zespół synodalny, który koordynuje prace na szczeblu swojej wspólnoty. W tej parafii został przygotowany specjalny kwestionariusz, który w prosty i przejrzysty sposób wyraża pytania zawarte w kwestionariuszu synodalnym. Ksiądz Proboszcz mówił także o Mszach św. w których modlono się o dobre owoce tego Synodu.

Następnie prowadzący spotkanie, ks. Andrzej Proniewski, udzielił zgromadzonym głosu, w celu zadawania pytań oraz wyrażenia swoich opinii. Opinie koordynatorów zwracały uwagę, że te spotkania mają mieć charakter rodzinny oraz przyjacielski. „Nie chodzi tutaj o rewolucje, ale o spotkanie w atmosferze zaufania i modlitwy. Tak, aby zatroszczyć się o Kościół”. Ważne jest również to, aby dotrzeć do osób, które porzuciły praktyki religijne. Są ochrzczeni, ale z różnych powodów zaprzestały życia sakramentalnego.

Na zakończenie ks. Andrzej Proniewski podkreślił, że Synod nie ma za zadanie zmiany doktryny Kościoła Katolickiego. „Celem Kościoła jest zbawienie dusz, a to dokonuje się za pomocą sakramentów oraz Słowa Bożego. Synod ma raczej wskazać, że wszyscy ochrzczeni są podmiotem w Kościele. Każdy na swój sposób odpowiada za Kościół. Nikt nie może i nie powinien się z tego wyłączać.” „Synod – jak mówił ks. Andrzej – nie znosi kolegialności, czyli hierarchicznej struktury Kościoła. Synod to nie parlament, który większością głosów będzie zmieniał, to co niezmienne. Kościół jest JEDEN, ŚWIĘTY i APOSTOLSKI i takim pozostanie.” Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą. Teraz czekamy na konkretne inicjatywy w parafiach. Wszystkie wnioski można przesyłać poprzez formularz dostępny na:

KWESTIONARIUSZ