Proboszcz ks. Adam Wtulich witając wszystkich w imieniu salezjanów, gospodarzy uroczystości  wyraził radość z obecności ks. abp seniora Stanisława Szymeckiego, księży związanych z duszpasterstwem emerytów i rencistów oraz tak dużej liczby uczestników spotkania.  

Mszy św. z formularza o MB Różanostockiej z udziałem 7 kapłanów przewodniczył ks. abp. Stanisław Szymeczki. On też  wygłosił kazanie. Podkreślił, że jest dla niego wielkim zaszczytem i radością każde spotkanie modlitewne z seniorami. Słowa uznania skierował do salezjanów różnostockich za gościnność. Na zakończenie mszy ks. Tomasz Zubrycki wyraził uznanie dlawszystkich, którzy swą obecnością i zaangażowaniem integrują środowisko seniorów wokół Matki Bożej Różanostockiej.

Po Mszy św. odbył się koncert pieśni o tematyce religijnej i maryjnej w wykonaniu seniorskich chórów i zespołów śpiewaczych oraz solistów. Śpiewający zaprezentowali interesujący repertuar i dobry poziom artystyczny. Ze względu na dużą liczbę występujących wykonywany repertuar został ograniczony do dwóch utworów skróconych do 2 zwrotek. Nad przebiegiem koncertu i całego spotkania czuwał Henryk Cudnik - przewodniczący Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce a zarazem jeden z członków wielogłososwego chóru "Sokólskie Wrzosy".

Po przerwie obiadowej ostatnim punktem programu była prowadzona przez ks. proboszcza adoracja Najświętszego Sakramentu  i różaniec.