Rekolekcje prowadził ks. Dariusz Sokołowski, ojciec duchowny  Seminarium Duchownego, wspierany przez alumnów roku IV.  Uczestniczyło w nich siedemnastu młodych ludzi, którzy oprócz czasu przeznaczonego na modlitwę wysłuchać konferencji oraz wziąć udział w licznych i różnorodnych spotkaniach z alumnami. 

Rekolekcje powołaniowe zakończyła Msza św., której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Edward Ozorowski.