Spotkania rekolekcyjne rozpoczęły się w niedzielę o godz. 17.00 konferencją pt. „Nie bójcie się!”. Kaznodzieja przypomniał zgromadzonym biblijne postacie, którym towarzyszyły lęk i obawy w spotkaniu z Bogiem, ale również Boża zachęta do przezwyciężenia tego lęku i zapewnienie o Jego łasce, miłości i obecności. Ks. Ciuchna podkreślił, że również współczesnemu człowiekowi w spotkaniu z Bogiem często towarzyszy lęk i obawa, które jednak trzeba przezwyciężyć ufnością i wiarą. Konferencja pozwoliła również zastanowić się nad źródłem lęków, które towarzyszą człowiekowi wierzącemu: dlaczego boimy się Pana Boga? Jak możemy ten lęk przezwyciężyć? Po konferencji zgromadzeni uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii. 

W poniedziałek 14 marca rekolekcyjne spotkania rozpoczęły się o godz. 18.00 konferencją poświęconą tematyce cierpienia i krzyża w życiu chrześcijanina. Rekolekcjonista wyjaśniał, że „błędem jest pojmowanie Boga jako tego, który zsyła na człowieka cierpienia i krzyże. Krzyż wymyślili ludzie i to nie Bóg zsyła krzyż, ale ludzie skazują Boga na krzyż” - mówił. Konferencja pomogła zgromadzonym zastanowić się nad prawdziwym wymiarem chrześcijańskiej wiary, a także nad różnymi źródłami cierpienia w życiu człowieka i w otaczającym świecie. 

Spotkania małżeństw niesakramentalnych odbywają się w naszej Archidiecezji od 2009 r. Miejscem comiesięcznej Eucharystii (w drugą niedzielę miesiąca o godz. 17.00) oraz spotkań formacyjnych jest dolny kościół parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku. Każdego miesiąca spotyka się ok. 15-20 małżeństw niesakramentalnych. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych istnieje w ramach Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Białostockiej.