Warsztaty poprowadzili znani kompozytorzy i dyrygenci, propagatorzy muzyki liturgicznej - Paweł Bębenek, Hubert Kowalski oraz Piotr Pałka. Doświadczenie, którym dzielili się z uczestnikami miało na celu popularyzację muzyki kościelnej, wspólną modlitwę środowiska muzycznego oraz rozwijanie, ożywianie i tworzenie nowych grup odpowiedzialnych za prowadzenie śpiewów w czasie Mszy św., nabożeństw i modlitw.

Tematyką tegorocznych warsztatów, tak jak przed rokiem były psalmy i pieśni do Ducha Świętego. Hasło spotkań były słowa – „Napełniajcie się Duchem, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach” zaczerpnięte z Listu do Efezjan, które zachęcały uczestników, aby w modlitwie, wyrażonej także poprzez muzykę i śpiew, obecna była radość i moc Ducha Świętego.

Nad całością wydarzenia czuwał ks. Krzysztof Łapiński, wykładowca muzyki kościelnej w białostockim Seminarium Duchownym, który od wielu lat angażuje się w organizację rozmaitych projektów i przedsięwzięć muzycznych w archidiecezji.

Uczestnicy warsztatów w repertuarze tegorocznej edycji mogli poznać współczesne aranżacje tradycyjnych utworów, a także nowe kompozycje czerpiące inspiracje z doświadczenia wiary ich twórców, z Psalmów, literatury chrześcijańskiej oraz poezji religijnej. Nie zabrakło również sięgania do źródeł muzyki kościelnej – chorału gregoriańskiego.

Uwieńczeniem warsztatów była uroczysta Msza św. w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku pod przewodnictwem Abp. Edwarda Ozorowskiego. Od strony muzycznej przygotowali ją uczestnicy warsztatów. Po jej zakończeniu odbył się tradycyjny koncert finałowy, który pozwolił zaprezentować utwory wolano-instrumentalne, które zostały przygotowane podczas tegorocznych prac i ćwiczeń warsztatowych.