Mszy św. z formularza o Matce Bożej Różanostockiej z udziałem siedmiu kapłanów przewodniczył abp Stanisław Szymecki. Współkoncelebransami byli: ks. Tomasz Zubrycki z Białegostoku, duszpasterz emerytów i rencistów, ks. kan. Józef Kuczyński z parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce, ks. kan. Stanisław Gniedziejko, proboszcz w parafii św. Antoniego w Sokółce, ks. prał. Kazimierz Karpienia z Korycina, ks. Sylwester Szyluk, proboszcz w Kuźnicy oraz ks. Adam Wtulich.

W kazaniu abp Senior podkreślił znaczenie miłości Boga do człowieka. Wyjaśniał, że pełna ufności wzajemność to najwłaściwsza postawa chrześcijanina oraz że miłość do Boga musi wiązać się z miłością bliźniego.

Zwracając się do zgromadzonych w bazylice zaznaczył, że miłość do Boga i Matki Bożej jest najważniejszym motywem ich obecności w Sanktuarium. Zaznaczył, że cieszy go każde takie spotkanie modlitewne z seniorami. Mówiąc o salezjanach różnostockich wyraził przekonanie, że ich gościnność wpisuje się w rzeczywistość odniesień między człowiekiem i Bogiem.

Na zakończenie Mszy św. ks. Tomasz Zubrycki wyraził uznanie dla wszystkich, którzy swą obecnością i zaangażowaniem integrują środowisko seniorów wokół Matki Bożej Różanostockiej.

Po Eucharystii odbył się koncert pieśni o tematyce religijnej i maryjnej w wykonaniu seniorskich chórów i zespołów śpiewaczych oraz solistów. Śpiewający zaprezentowali interesujący repertuar i dobry poziom artystyczny. Nad przebiegiem koncertu i całego spotkania czuwał Henryk Cudnik - przewodniczący Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce.

Wystąpiły następujące zespoły i chóry: „Tęcza” z Trzcianego, „Pogodna Jesień” z Moniek, „Epoka” z Korycina, „Pogodna Jesień” z Krynek, „Kondzielnica” z Jaświł, „Dębina” z Dąbrowy Białostockiej, „Wrzosy” z Moniek, „Trzcianianki” z Trzciannego, „Szudziałowianki” z Szudziałowa oraz „Dąbrowianki” z Dąbrowy Białostockiej. Ponadto zaprezentowało się czworo solistów. W tym roku z przyczyn losowych nie wystąpił wielogłosowy chór mieszany „Sokólskie Wrzosy”.

Po występach abp Senior podziękował wszystkim za śpiewającym i grającym za trud przygotowania występów. Ks. Tomaszowi Zubryckiemu i ks. Stanisławowi Gniedziejko wyraził wdzięczność za towarzyszenie seniorom. Na ręce ks. Adama Wtulicha złożył podziękowanie salezjanom - gospodarzom spotkań - od 14 lat organizowanym w drugą sobotę października w Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej, Henrykowi Cudnikowi za wkład w organizację spotkań i przebieg koncertów.

Po przerwie obiadowej ostatnim punktem programu była prowadzona przez księdza proboszcza adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec.