W roku szkolnym 2015/2016 tematem przewodnim konkursu było przesłanie Jana Pawła II – „Głoście wartość rodziny…” . Jak co roku do organizacji Olimpiady aktywnie włączyły się: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, oraz wydziały katechetyczne kurii diecezjalnych w Białymstoku, Drohiczynie, Łomży i Ełku. Koordynatorami VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”  były Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu. Merytorycznie olimpiadę wspiera Wydział Katechetyczny i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie.

Opiekunem uczennicy jest ks. dr Sławomir Dąbrowski.