Współpracę z Instytutem Teologicznym w Białymstoku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczął już rok temu. W tym roku pierwszych szesnaście osób z białostockiego Instytutu Teologicznego otrzymało promocję na UKSW.

„Cieszymy się z rozwoju naszej współpracy, która już przynosi owoce” – powiedział po podpisaniu aneksu do umowy ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW.

Studenci I cyklu białostockiego Instytutu Teologicznego, zyskali status studentów Wydziału Teologicznego UKSW na kierunku teologia, na mocy umowy podpisanej we wrześniu 2022 r. W myśl umowy Instytut zachował odrębność organizacyjno-prawną i rządzi się własnym statutem. Zajęcia I cyklu i studia podyplomowe odbywały się w tym roku w siedzibie Instytutu według programów nauczania i planów studiów zgodnych ze statutem Wydziału Teologicznego UKSW.

Od roku akademickiego 2023/2024 studenci Instytutu Teologicznego z Białegostoku będą kształcić się także na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

„Dla nas oznacza to umożliwienie osobom świeckim, studiującym w naszym Instytucie, rozwoju naukowego i podniesienie kompetencji” – mówił ks. dr hab. Andrzej Proniewski dyrektor Instytutu Teologicznego w Białymstoku.

Szczegóły na temat studiów w Instytucie Teologicznym w Białymstoku znajdują się na stronie: teologia.archibial.pl