Otwierając spotkanie abp Edward Ozorowski zauważył, że wiele osób z upływem czasu jest zapominanych. Dotyczy to także wielkich ludzi, którzy często znaleźli swoje miejsce w historii, ale z upływem czasu o nich zapomniano. „Najpierw wznoszono im pomniki, a potem je burzono. W przypadku Jana Pawła II jest dokładnie odwrotnie. Im więcej czasu mija, tym bardziej wzrasta miłość do niego i wdzięczność. Pamięć o tym wielkim Polaku pozostaje wciąż żywa, pamięć o jego kulturze i świętości” – mówił Metropolita Białostocki.

Arcybiskup przypomniał, że w definicji kultury mieści się całokształt materialnego i duchowego dorobku człowieka, wszystko to, co go stanowi i co go wyraża na zewnątrz. „Podczas zaś pogrzebu Jana Pawła II na Placu Świętego Piotra rozbrzmiewało wołanie: «Santo subito». Człowiek święty to ten, który pochyla się nad drugim człowiekiem, przytula dzieci, zagląda do więzień. Świętość jest codzienna i bliska” – podkreślał.

Zdaniem abp. Ozorowskiego, lata, które minęły od śmierci Jana Pawła II były czasem danym Polakom na zgłębianie i rozważanie jego nauczania. „Powinniśmy je wciąż na nowo odczytywać, tym bardziej, że nosimy w sobie pamięć spotkań z tym wielkim Świętym – w Białymstoku, w różnych miejscach Polski i w Rzymie” – zachęcał Arcybiskup.

Jako pierwszy swoje wspomnienia związane z osobą kard. Giuseppe Roncallego, późniejszego papieża Jana XXIII przedstawił abp Stanisław Szymecki. Przypominał osobę ówczesnego nuncjusza apostolskiego we Francji, którego miał okazję poznać jako kleryk i z którego rąk przyjął święcenia diakonatu. Arcybiskup Senior podkreślał zwłaszcza jego dobroć i uwagę skupioną na ubogich.

Milena Kindziuk, autorka książki pt. „Matka papieża” opowiadała o domu rodzinnym Karola Wojtyły, który miał silny wpływ na kształtowanie się jego osobowości. Przedstawiła ciekawe, nieznane dotąd fakty z życia Emilii Wojtyłowej, niezwykłe wydarzenia, jakie towarzyszyły przyjściu na świat Karola, a także silny związek przyszłego papieża z ojcem.

Ks. prał. Józef Grygotowicz przypomniał o kontaktach kard. Wojtyły z młodzieżą, zwłaszcza młodzieżą oazową, podczas wyjazdów wakacyjnych. Opowiadał o wspólnych wyprawach w góry i spotkaniach przy okazji oazowych „dni wspólnoty”.

Świadectwo świętości i cudów Jana Pawła II, które miały miejsce jeszcze za jego życia, przedstawiła Weronika Kaczorowska, pracująca w latach 90. w Domu Polskim przy via Cassia w Rzymie i posługująca pielgrzymom jako przewodnik. Opowiadała o licznych przypadkach uzdrowień, które miały miejsce dzięki wstawiennictwu papieża.

Przedstawiony został również materiał filmowy zawierający świadectwo prof. Jerzego Gałkowskiego z KUL. Profesor mówił o niezwykle konsekwentnym nauczaniu Jana Pawła II w kwestii małżeństwa i rodziny oraz obrony życia. Część świadectw zakończyło przesłanie do Polaków skierowane przez osobistego sekretarza Jana XXIII, Abp. Lorisa Capovillę, którego papież Franciszek niedawno mianował kardynałem.

Po przerwie zaproszeni goście wysłuchali koncertu chórów i Orkiestry Symfonicznej Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku. Artyści wykonali utwór Wojciecha Klara „Exodus”, a także „Kantatę o Ciszy i Zbawieniu” Miłosza Bembinowa. Orkiestrą dyrygował Kazimierz Dąbrowski.