Kapituła uznała, że ks. Jerzy Szymik jest „twórcą znakomicie łączącym kompetencje teologa i literaturoznawcy, poetą i publicystą uwiarygodniającym chrześcijańskie przesłanie o Miłości, która jest ponad wszystko”.

Odbierając w sobotę nagrodę oraz medal im. Franciszka Karpińskiego, ks.prof. Szymik odniósł się do werdyktu kapituły na temat swoich aktywności. - Ze wszystkim się zgadzam, niczemu nie zaprzeczam. Co do miłości, to tutaj zachowałbym najdalej idącą skromność. Zależy mi, żeby to, co robię, służyło miłości przez duże M. Mówię o Bogu, który jest miłością. I żeby służyło wszystkim miłościom naszego ludzkiego życia, relacjom międzyludzkim, Kościołowi - powiedział.

Laureat otrzymał listy gratulacyjne m.in. od bp. Antoniego Dydycza, Ernesta Brylla oraz podlaskich parlamentarzystów.

W słowie do laureata bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Kapituły, zwrócił uwagę, że nagroda im. Karpińskiego ukazuje ludzi promujących wartości religijne, kulturowe i społeczne, które pozwalają współczesnemu człowiekowi żyć tymi wartościami i odnajdywać się w nich w pełnym, religijnym wymiarze.

Zdaniem bp. Ciereszki, ks. prof. Jerzy Szymik w swoich dziełach łączy elementy wiary i poznania teologicznego. - Kapituła każdego roku wyróżnia ludzi, którzy z jednej strony rozwijają swoje talenty literackie, a jednocześnie dotykają niezbywalnych, najwyższych wartości, które odkrywają w Bogu. W tym roku wyróżniliśmy ks. Jerzego Szymika – profesora, teologa, poetę, który potrafi ukazywać tajemnicę Boga w pięknej formie poetyckiej, literackiej. Przekazuje on wartości, które są nam drogie. Te wartości kultywuje, snuje refleksje teologiczne, ale i poetyckie nad tajemnicą Boga, Boga miłości - mówił.

W laudacji dr hab. Dariusz Kulesza, kierownik Zakładu Literatury Międzywojennej i Współczesnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku określił ks. Szymika „współpracownikiem prawdy”. Porównał działalność tegorocznego laureata do domu zbudowanego na fundamencie, który stanowią jego kapłaństwo i śląskość. Przypomniał początki jego pracy duszpasterskiej i pierwsze próby poetyckie.

- Ks. Jerzy Szymik nie jest kapłanem abstrakcyjnym, syntetycznym, znikąd. On jest kapłanem z Pszowa, z Górnego Śląska. Tak jak Jezus był żydem z Galilei, tak ks. Jerzy jest Ślązakiem z Pszowa. Tu nie chodzi jedynie o geografię ani o genealogię, tu chodzi o wcielenie, które jest miarą więzi między niebem a ziemią, nie między Bogiem a człowiekiem. To ono sprawia, że kiedy ks. Jerzy mówi o sobie i o swoim kapłaństwie, to nie zapomina o tym, że jest z Pszowa – podkreślał dr hab. Kulesza.

Mówca porównał działalność ks. Szymika do ścian domu, które stanowią teologia, poezja, literaturoznawstwo i eseistyka. - Zasadą wiarygodności poezji jest prawda. Jest jeszcze jedno kryterium, które według mnie sprawdza poezję chrześcijańską - na ile ona jest wiarygodna wobec tragiczności ludzkiego losu. Nie wierzę w poezję chrześcijańską, która tragizm ludzkiego losu bagatelizuje albo nie bierze go pod uwagę. Ona musi dawać świadectwo, ona jest zobowiązana, aby pisać o tym, że temu tragizmowi towarzyszy Bóg – stwierdził prof. Kulesza.

Uroczystość przyznania Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego uświetnił Piotr Kurstak, prezentując wybrane PieśniFranciszka Karpińskiego. Uczestnicy wysłuchali również wierszy z najnowszych tomików poezji odczytanych przez laureata.

Ks. prof. Jerzy Szymik jest kapłanem archidiecezji katowickiej, teologiem i poetą. Jest także profesorem nauk teologicznych i wykłada teologię dogmatyczną. W latach 1986-2008 związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie był m.in. kierownikiem Katedry Chrystologii. Od 2005 r. jest pracownikiem Zakładu Teologii Dogmatycznej WTL Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2014 r. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości WTL UŚ; od 2007 r. jako profesor zwyczajny. W latach 2004-2014 był członkiem watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Od 2015 r. jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN, a od 1991 r. stałym współpracownikiem "Gościa Niedzielnego".

Jest autorem 60 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych, laureatem wielu nagród naukowych. Był również nominowany do nagrody „Totus” w dziedzinie kultury chrześcijańskiej. Jest laureatem nagrody dziennikarskiej „Ślad”, srebrnego medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, nagrody „Feniks” w kategorii nauk kościelnych za trylogię „Theologia benedicta”.