W homilii ks. prał. Andrzej Proniewski, rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego przypomniał, że Archidiecezja Białostocka w swoich powojennych dziejach pożegnała wielu cenionych biskupów i kapłanów. "Katedra, w której się modlimy pamięta ich wszystkich. W niej sprawowane były liturgie, w których uczestniczyli, tutaj otrzymywali posługi i święcenia diakonatu i kapłaństwa, tutaj odbywały się zgromadzenia przy udziale ich i wiernych całej archidiecezji. Ta katedra to symbol jedności Ludu Bożego - diecezji - biskupa, kapłanów, zgromadzeń zakonnych i wiernych świeckich. Ta katedra jest miejscem nieustannej teofanii – objawiania się Boga, to miejsce zbawczego spotkania. To także miejsce pojednania, przebaczenia i nawrócenia. W końcu, to miejsce przejścia do wieczności" - zaznaczał.

Kaznodzieja przypomniał postacie Abp Edwarda Kisiela i biskupów spoczywających w kryptach Archikatedry. Zaznaczył, że podczas sprawowanej Eucharystii modlitwą są otaczani kapłani, którzy przez wiele lat posługiwali w lokalnym Kościele w ramach struktur archidiecezji wileńskiej, a później białostockiej. "Są w ich szeregach teologowie, pisarze, działacze społeczni i budowniczy świątyń, kapłani cisi sercem, błogosławieni i męczennicy za wiarę. Wszyscy kochali ten Kościół i starali się ludziom go tworzącym z serca służyć, jak potrafili najlepiej: głoszeniem Słowa Bożego, sprawowaniem sakramentów, szafowaniem Bożym miłosierdziem" – mówił, wspominając w sposób szczególny kapłanów zmarłych w ciągu ostatniego roku.

"Myślimy z wdzięcznością o powołaniu tych kapłanów do służby, o ich życiu, które przebiegało na pełnieniu misji bycia świadkiem Chrystusa w placówkach, w których posługiwali. Kiedy teraz prosimy dla nich o nagrodę życia wiecznego, jesteśmy równocześnie tym bardziej świadomi swojego wezwania do odnowienia naszego wyboru, by służyć w Chrystusowym Kościele" - podkreślał, zwracając się do obecnych na Mszy św. księży.

Podczas Mszy św. modlitewną pamięcią otoczeni zostali zwłaszcza kapłani, którzy odeszli do Domu Ojca od ubiegłorocznego Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Są to: ks. Andrzej Walendziuk, ks. Bohdan Faściszewski, ks. prał. Henryk Miron, ks. inf. Stanisław Strzelecki oraz zmarły dzisiaj ks. Stanisław Chomutnik.

Na zakończenie Eucharystii jej uczestnicy wraz z Arcybiskupem Metropolitą odmówili modlitwę za zmarłych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane. Następnie celebransi i wierni udali się w procesji do krypty katedralnej, gdzie przy grobie pierwszego metropolity białostockiego, abp. Edwarda Kisiela odśpiewano antyfonę „Salve Regina”.

W murach Archikatedry Białostockiej spoczywają doczesne szczątki Metropolity Wileńskiego Abp. Romualda Jałbrzykowskiego, Arcybiskupa Mohylewskiego Edwarda Roppa, Administratorów Apostolskich w Białymstoku - Biskupów Adama Sawickiego i Władysława Suszyńskiego oraz zmarłego przed dwudziestu dwu laty Abp. Edwarda Kisiela.