Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi działa w ramach Rady ds. Dialogu Religijnego KEP. W skład rady wchodzą trzy komitety: ds. Dialogu z Judaizmem, ds. Dialogu z Niewierzącymi oraz ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. Każdy komitet jest autonomiczny w realizacji swoich zadań. Przewodniczący Rady reprezentuje te trzy komitety na zewnątrz, zwłaszcza w kontaktach z dykasterią rzymską.

Zadaniem Zespół ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy jest dzielenie się doświadczeniem Kościołów lokalnych w duchu dialogu podczas organizowanych dwa razy do roku spotkań (raz w Polsce, raz na Litwie (lub Łotwie, Białorusi). Kontakty na płaszczyźnie kościelnej mające na celu wzajemne poznawanie się i odkrywanie tego, co łączy, z poszanowaniem tożsamości Kościołów lokalnych. Do zadań zespołu należy również uczestnictwo w ważniejszych uroczystościach kościelnych organizowanych przez Kościół w Polsce i Kościół na Litwie, Łotwie, Białorusi.