Powstanie Listopadowe rozpoczęło się w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. 7 lipca 1831 roku pod Sokołdą maszerujący spod Wilna oddział pułkownika Józefa Zaliwskiego stoczył bitwę z wojskami rosyjskimi. Zaskoczeni powstańcy zostali rozbici, a poległych pochowano w bezimiennym grobie. Każdego roku przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i duchowieństwo spotykają się przy mauzoleum ku czci bohaterów zrywu niepodległościowego.

Organizator uroczystości rocznicowych burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski w tegorocznym przemówieniu do zgromadzonych podkreślił, że ofiara z życia żołnierzy jest sygnałem dla obywateli Rzeczypospolitej, aby mimo różnic religijnych i sympatii politycznych, budowali wspólna przyszłość Ojczyzny. Potwierdzeniem tych słów była modlitwa ekumeniczna kapelanów wojskowych katolickiego i prawosławnego.

Obchody rocznicy wybuchu powstania rozpoczęły się o godz. 11:00 i przebiegały według ceremoniału wojskowego. Wartę honorową pełnili żołnierze z 18. Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku. Obecne były również liczne poczty sztandarowe, m.in.: Straży Pożarnej, Lasów Państwowych oraz szkół. Przybyli także kapłani z Supraśla i Białegostoku oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych.

Na zakończenie apelu poległych kompania honorowa oddała salwę honorową a  delegacje złożyły wieńce przy grobach bohaterskich powstańców.