W homilii ks. prał. Andrzej Proniewski, rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku przywołał postać patrona dzisiejszego Solenizanta, jakim był 16-letni król Anglii.

Kaznodzieja przypomniał, że 38 lat temu metropolita białostocki Edward Ozorowski został powołany do posługi biskupiej. „Był wówczas najmłodszym biskupem w Episkopacie Polski. Służbę Bogu, bliźniemu i Kościołowi zawarł w biskupim zawołaniu «W tym, który umacnia» (Flp 4, 13)” - mówił.

Wyjaśniał, że to motto stało się kierunkowskazem drogi do świętości abp. Edwarda. „Wypełnia on swoje obowiązki wierny codziennie swemu powołaniu. Zna swój lud, wszystkie parafie w diecezji, zna nas wszystkich i my go znamy. Jest z ludu tej ziemi. Podobnie jak patron został powołany do rządzenia, wprawdzie nie krajem, ale kościołem diecezjalnym, dla którego jest także pasterzem i ojcem” – zaznaczał.

Ks. Proniewski podkreślał, że arcybiskup metropolita realizuje powierzoną mu przez Chrystusa troskę o zbawienie drugich, o prawdę, miłość i świętość całego Ludu Bożego i o duchową jedność Kościoła diecezjalnego. Czyni to na różne sposoby: sprawuje sakramenty, naucza, wychowuje, staje u boku cierpiących, chorych, opuszczonych, towarzyszy różnym środowiskom, organizacjom, uczestniczy w zadaniach związanych z rozwojem życia duchowego, społecznego i kulturalnego.

Ksiądz rektor zaznaczył, ze biskup jest nie tylko „rządcą powierzonego sobie ludu Bożego”, ale nosi znamię szczególnego podobieństwa do Chrystusa - Dobrego Pasterza. „Biskup to ikona troskliwego o swoją owczarnię pasterza. (…) Gorliwość, troska o owczarnię, odwaga w poszukiwaniu zaginionych owiec, bezinteresowne im poświęcenie wybrzmiewają z posługiwania naszego Księdza Arcybiskupa” – mówił, dodając, że ta owczarnia jest nieustannie w drodze, co wyznacza bardzo dynamiczną, otwartą, pobudzającą i twórczą perspektywę.

Kaznodzieja wyjaśniał, że biskup jest także „ojcem diecezji” - jako ojciec modli się za swój lud „i to nie tylko dlatego, że tak wypada, ale modli się, bo kocha każdego wiernego”. „Patrzy oczami kochającego ojca i modli się sercem kochającego ojca. Wzrusza go każda tragedia, raduje każde nowe życie, smuci odejście, martwią ci, którzy odchodzą od Boga i Kościoła. Więc się modli by nie utracić nikogo z tych, których dał mu Dobry Ojciec” – mówił.

„Prosimy Dobrego Boga, naszego Ojca, który jest w niebie, aby czuwał nad naszym Arcybiskupem, dawał siły i wspierał w codziennej misji rządcy, pasterza i ojca, a Maryja - Matka Miłosierdzia niech uprasza potrzebnych łask u swojego Syna do prowadzenia powierzonej mu trzódki Kościoła lokalnego białostockiego” – zakończył.

Przed błogosławieństwem słowa życzeń w imieniu duchowieństwa wypowiedział ks. prał. Tadeusz Żdanuk, zaś w imieniu wspólnoty seminaryjnej Rektor Seminarium ks. prał. Andrzej Proniewski. Życzenia Solenizantowi złożyły również przedstawicielki zgromadzeń zakonnych.

Dziś z życzeniami imieninowymi do abp. Ozorowskiego przybyli także biskupi z sasiednich diecezji – łomżyńskiej i drohiczyńskiej.Wczoraj w godzinach przedpołudniowych życzenia Arcybiskupowi Metropolicie złożyli m.in. pracownicy Kurii Metropolitalnej, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń działających w archidiecezji, nauczyciele i uczniowie szkół katolickich, służby mundurowe, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, bractw kurkowych oraz mieszkańcy Stolicy Podlasia.

Abp Edward Ozorowski jest pierwszym biskupem, którego mianował na początku swego pontyfikatu Jan Paweł II. Został prekonizowany 31 stycznia 1979 r., a sakrę biskupią przyjął 29 kwietnia tegoż roku. Przez dwadzieścia siedem lat posługę pasterską sprawował jako biskup pomocniczy. Jest profesorem zwyczajnym historii teologii i dogmatyki. Przez wiele lat był rektorem Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz wykładowcą w Akademii Teologii Katolickiej i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

21 października 2006 r. papież Benedykt XVI mianował go Arcybiskupem Metropolitą Białostockim. Uroczysty ingres do archikatedry odbył 16 listopada 2006 r. W Episkopacie Polskim jest członkiem Zespołu ds. Sanktuariów, Rady Naukowej. Jest ponadto członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Towarzystwa Mariologicznego oraz International Biographical Centre i American Biographical Institute.

1 maja 2016 r. zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego złożył rezygnację na ręce papieża Franciszka, który polecił mu dalsze kierowanie archidiecezją do nominacji nowego metropolity białostockiego.