W homilii Abp Depo wskazywał na sens słowa „miłosierdzie”. Wyjaśniał, że „oznacza ono więcej niż litość czy materialne wsparcie, gdyż składa się ze słów miłość i serce. Wskazuje na serce jako na ośrodek człowieka, poruszone miłością wobec siebie samego, najbliższej rodziny, dalszych krewnych, przyjaciół, a wreszcie wobec wszystkich potrzebujących jakiekolwiek pomocy, cierpiących i nieszczęśliwych”.

Hierarcha podkreślał, że miłosierdzie wynika z samej istoty chrześcijańskiej miłości Boga i ludzi, która domaga się „mądrej dobroci”. Zaznaczał, że nie wystarcza jedynie postawa wewnętrzna, ale postawę miłosierdzia trzeba wyrażać na zewnątrz poprzez swoje zachowania oraz podejmowane akcje społeczne.

Przypominając nauczanie Jana Pawła II Arcybiskup Częstochowski wyjaśniał, że poprzez miłosierdzie „Bóg wchodzi w relację ze swoim stworzeniem, podnosi człowieka w górę i wydobywa go ze zła”. „Miłosierdzie jest drugim imieniem miłości i zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji” – mówił.

Kaznodzieja zauważył, że współczesny świat „sprzeciwia się Bogu miłosierdzia i dyskredytuje samą ideę miłosierdzia i stara się odciąć ją od ludzkiego serca”. Przestrzegał, że miłosierdzie czynione bez odniesienia do Boga może okazać się złudne i kłamliwe. Wskazywał, że „jedynie autentyczna realizacja miłości i miłosierdzia - w relacji do Boga – może przyczynić się do ocalenia świata i rozwoju człowieka”.

Abp Depo podkreślił, że największe miłosierdzie Bóg okazał człowiekowi i światu w krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa. „Dlatego dzisiaj prosimy za pośrednictwem Maryi, która nie przestaje głosić miłosierdzia z pokolenia na pokolenie, aby nie był daremny krzyż Chrystusa, aby człowiek nie zgubił drogi dobra, nie utracił świadomości grzechu i umiał coraz głębiej ufać Bogu bogatemu w miłosierdzie” – zakończył.

16 listopada br. Archidiecezja Białostocka świętuje również 9. rocznicę ingresu do Archikatedry Abp. Edwarda Ozorowskiego. Stąd też na zakończenie liturgii, życzenia metropolicie białostockiemu w imieniu kapłanów archidiecezji przekazał ks. prał. Tadeusz Żdanuk, zapewniając o modlitwie i życzliwości. „Nie ma kapłana, którego nie znałbyś po imieniu, parafii, której byś nie wizytował, przy tobie tysiące wiernych, którym udzieliłeś sakramentu bierzmowania. Pisałeś i tworzyłeś księgę historii naszej archidiecezji. Przeżywałeś ze swoimi wiernymi pielgrzymkę Jana Pawła II do Białegostoku, dzięki twoim staraniom przeżywaliśmy beatyfikację ks. Michała Sopoćki, różnego rodzaju i charakteru uroczystości ogólnokościelne, archidiecezjalne i parafialne” – mówił odwołując się do 51 lat kapłaństwa i 36 posługi biskupiej abp. Edwarda.

Abp Ozorowski, wspominając dzień swego ingresu do Archikatedry, podkreślał: „Witała mnie wówczas Matka Miłosierdzia ze swojego przepięknego wizerunku. A przed 20 laty, w ramach przygotowania do koronacji tego obrazu wędrowaliśmy z Abp. Stanisławem od parafii do parafii dzieląc się radością, że Ona jest z nami”.

Arcybiskup podziękował wszystkim, którzy otaczają go życzliwością i modlitwą na co dzień. Wyraził także szczególną wdzięczność Abp. Depo za przybycie do Białegostoku na uroczystość patronalną i wygłoszoną homilię. Dziękując licznie zgromadzonym w archikatedrze wiernym wyraził nadzieję na ciągłe odradzanie się wiary lokalnego Kościoła. „Niech wasza wiara zawsze łączy się z uczynkami miłosierdzia, a w waszym życiu zapanuje pokój” – życzył przybyłym na uroczystość i wszystkim mieszkańcowm Archidiecezji.

W dorocznej Nowennie Opieki Matki Miłosierdzia przygotowującej Archidiecezję do uroczystości patronalnej uczestniczyli biskupi, wykładowcy i alumni Seminarium Duchownego, duchowieństwo, osoby konsekrowane oraz pielgrzymujący do archikatedry mieszkańcy poszczególnych dekanatów i parafii wraz ze swymi duszpasterzami. W czasie nowenny homilie głosili księża biskupi oraz kapłani z dekanatów, które w danym dniu uczestniczyły w Nowennie.

W ramach Nowenny przeżywany był 12 listopada Dzień Kapłanów i Liturgicznej Służby Ołtarza, 13 listopada Dzień Małżeństw i Rodzin, 14 listopada Dzień Młodzieży zwany „Dniem u Mamy” oraz 15 listopada Dzień Życia Konsekrowanego.

Kult Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, na wzór wileński, przeniósł do Białegostoku, Metropolita Wileński, Abp Romuald Jałbrzykowski. Zmuszony do wyjazdu z Wilna, osiadł przy białostockim kościele farnym, późniejszej prokatedrze. Już jesienią 1945 roku, Arcybiskup zapoczątkował Nowennę Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej. Po nim kult Madonny Ostrobramskiej w Białymstoku podtrzymywali jego następcy: Bp Henryk Gulbinowicz i Bp Edward Kisiel. Po utworzeniu Archidiecezji Białostockiej w 1991 roku, Abp Kisiel obrał Ostrobramską Matkę Miłosierdzia patronką arcybiskupstwa. Jan Paweł II w 1993 roku zezwolił na koronację obrazu, która odbyła się 5 czerwca 1995 roku.