13 października br. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej zgromadzili się parafialni doradcy życia rodzinnego, absolwenci i studenci Studium Życia Rodzinnego, osoby pracujące w Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej, przedstawiciele wspólnot współpracujących z  białostockim Duszpasterstwem Rodzin oraz zaproszeni goście, wśród których był abp Tadeusz Wojda oraz Małgorzata Walaszczyk z Duszpasterstwa Rodzin diecezji warszawsko-praskiej.

Zaproszonych gości przywitał ks. dr Józef Kozłowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Białostockiej. Następnie Anna Warwińska, Archidiecezjalny Doradca Życia Rodzinnego, przedstawiła sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności duszpasterstwa.

Na terenie archidiecezji działa 41 poradni rodzinnych, przeprowadzonych zostało 1080 spotkań z narzeczonymi po więcej niż dwa spotkania, i 123 po jednym spotkaniu. Ze spotkań w poradni skorzystało 64% narzeczonych. Przeprowadzonych zostało 169 spotkań o tematyce okołomałżeńskiej, psychologicznej, pedagogicznej, dotyczących Naturalnego Planowania Rodziny, konfliktów małżeńskich i zagadnień z duchowości.

12 osób ukończyło wszystkie 3 moduły formacji Doradców Życia Rodzinnego, a 10 doradców podniosło kwalifikacje w tematyce Naturalnego Planowania Rodziny. Członkowie Duszpasterstwa Rodzin uczestniczyli również w cyklicznych spotkaniach, podczas których dyskutowali nad pomocą małżeństwom w sytuacjach kryzysowych, problemami związanymi z antykoncepcją, mediacją małżeńską, prawem małżeńskim, dokumentami papieskimi dotyczącymi małżeństwa i rodziny, psychologią płodności małżeńskiej i współżycia seksualnego oraz udziałem małżeństw w ruchach i wspólnotach archidiecezji białostockiej.

Podkreślony został udział osób związanych z Duszpasterstwem w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, w organizacji Dnia Dziecka Utraconego, w spotkaniach opłatkowych i jasełkach, w Światowym Dniu Rodziny, Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin na Jasną Górę oraz w spotkaniach integracyjnych.

W dalszej części spotkania Małgorzata Walaszczyk z Duszpasterstwa Rodzin diecezji warszawsko-praskiej przedstawiła inicjowany w tym roku w archidiecezji białostockiej program autorski abp Henryka Hosera SAC. Program ten kładzie szczególny nacisk na sferę pogłębiania relacji w małżeństwie, oraz na zaniedbywany w katolickich ruchach rodzinnych temat seksualności i intymności, jako wzajemnego wzrastania małżonków ku świętości.

Program ten wykształcił parafialnych trenerów małżeństw, którzy z powodzeniem służą wsparciem małżonkom.

„Zadaniem małżeństwa jest budowanie jedności z różnorodności osób, jakimi są mężczyzna i kobieta”– podkreślała podczas spotkania Małgorzata Walaszczyk. Jak zaznaczyła, jest to zadanie trudne, ale możliwe.

Wyjaśniała, że celem formacji jest towarzyszenie małżeństwu od początku do końca, zwracając jednocześnie uwagę, że małżeństwo jest narażone na rozmaite problemy na każdym jego etapie. Charakter pracy formacyjnej polega na indywidualnych spotkaniach, opartychm.in. na teologii ciała Jana Pawła II i encyklice Familiaris Consortio.

Jak podkreśla Anna Warwińska, spotkania mają za zadanie kształtowanie świadomości w kwestii wartości oraz znaczenia małżeństwa i rodziny w życiu człowieka i w życiu społecznym, kryteriów miłości małżeńskiej warunkującej jej trwałość, wierność i wyłączność, etyki intymności małżeńskiej zbudowanej na znajomości uwarunkowań somatyczno-fizjologicznych oraz odkrycia Bożego zamysłu wobec ludzkiej seksualności.

Do udziału w formacji w tym roku zgłosiło się 18 par małżeńskich.

Inaugurację uwieńczyła uroczysta Eucharystia i nabożeństwo różańcowe w białostockiej archikatedrze.