Poprzedzona była ona konferencją ks. dr. hab. Radosława Kimszy, proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Białymstoku, wykładowcy AWSD i przewodniczącego Rady Ekumenicznej Kurii Metropolitalnej Białostockiej, pt. „Widzialnie o Niewidzialnym - Duch Święty w ikonografii”.

Prelegent opisał w niej teologię, a szczególnie pneumatologiczne aspekty szeregu mozaik zamieszczonych katedrze w Monreale, a także dwóch ikon – „Trójcy Świętej” Andrieja Rublowa oraz ikony przedstawiającej Zesłanie Ducha Świętego.

Po konferencji miała miejsce Eucharystia w intencji jedności chrześcijan z udziałem przedstawicieli wspólnot życia konsekrowanego, której również przewodniczył ks. Kimsza, a którą koncelebrowali przedstawiciele męskich zgromadzeń zakonnych obecnych w archidiecezji - werbista, o. Feliks Kubicz oraz salezjanin, o. Adam Wtulich.

W kazaniu ks. Kimsza, nawiązując do odczytywanej w liturgii dnia przypowieści o siewcy, stwierdził, że początkiem wszelkiego podziału w Kościele jest opisana w Ewangelii „kradzież słowa”, której dokonał szatan. Mówiąc o jedności, wskazał na jej fundament, którym jest wewnętrzna integracja człowieka.

Na koniec celebracji głos zabrał uczestniczący w niej ks. Tomasz Wigłasz, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Białymstoku. Zauważył, że chociaż wiele ziarna sianego przez siewców - głosicieli Bożego słowa - trafia na niepodatny grunt, to jednak te, które trafiają na żyzną glebę przynoszą plon niewspółmiernie wielki.

Udzielenie błogosławieństwa zakończyło tegoroczne obchody Tygodnia Ekumenicznego. Stanowiły one kolejny krok ku wspólnocie, do której zmierzają wszelkie ekumeniczne wysiłki chrześcijan, a którym patronuje m.in. bł. Bolesława Lament.