W inauguracji wzięli udział: ks. Adam Kozikowski, z-ca dyrektora Caritas, Marek Masalski, dyrektor Eleos, ks. Tomasz Wigłasz z Diakonii oraz prof. Bożenna Sawicka, dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC. To  już XXI edycja akcji w tym roku przebiegająca pod hasłem: "Dziecko sercem rodziny". 

Od 2000 roku Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest wspólnym, ekumenicznym dziełem tworzonym przez Caritas Kościoła Katolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelickiego i Eleos Polskiego Kościoła Autokefalicznego. W koncercie, który był grany dwukrotnie (6 i 7 grudnia) uczestniczyło w sumie ok. 300 dzieci z rożnych środowisk, podopiecznych Caritas, Eleos i Diakonii. Studenci Uniwersytetu Muzycznego po raz dziewiętnasty przygotowali wspaniałą zabawę dla dzieci, było wspólne śpiewanie piosenek, taniec, a także występ kwartetu instrumentalnego, duetu kontrabasowego i orkiestry dętej. Nie zabrakło Mikołaja, który wszystkim zgromadzonym dzieciom rozdał paczki.