Duszpasterska troska o takich wierzących jest realizowaniem zadania powierzonego Kościołowi, sformułowanego w 84 punkcie Familiaris consortio (adhortacji apostolskiej Jana Pawła II), a w ostatnim czasie z mocą przypominanego przez papieża Franciszka. 

Wierzącym pozostający w nieregularnej sytuacji małżeńskiej wspólnota Kościoła powinna towarzyszyć, a nie osądzać, pomagać, a nie potępiać, troszcząc się, aby tacy małżonkowie nie czuli się wyłączeni z Bożego miłosierdzia (por. papież Franciszek do biskupów polskich 8 lutego 2014 roku). 

Około 30 par małżeńskich, nieraz całych rodzin, pod przewodnictwem rekolekcjonisty ks. Jarosława Jabłońskiego, wzięło udział w rekolekcjach. W ciągu dwóch dni rekolekcyjnych uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii, słuchając i rozważając Słowo Boże, podejmując trud osobistego nawrócenia i troszcząc się o doskonały żal za  grzechy, przyjmując komunię świętą duchową, rozważając drogę krzyżową oraz adorując krzyż Pański, uczestnicy starali się pogłębić swoją wiarę i przybliżyć się do Chrystusa. 

Spotkania małżeństw niesakramentalnych odbywają się w Archidiecezji Białostockiej od 2009 roku. Miejscem comiesięcznej Eucharystii (w drugą niedzielę miesiąca o godz. 17.00) oraz spotkań formacyjnych jest dolny kościół parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku. Każdego miesiąca spotyka się ok. 15-20 małżeństw niesakramentalnych. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych istnieje w ramach duszpasterstwa rodzin Archidiecezji Białostockiej. 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin