Pakistan jest krajem doświadczonym głębokimi podziałami etnicznymi, a jeszcze bardziej religijnymi. 96,8% z blisko 200 mln. mieszkańców wyznaje islam. Katolików jest 1,37 mln co stanowi 0,65% miejscowej ludności. Mimo zagwarantowanej konstytucyjnie wolności religijnej, w kraju postępuje coraz większa muzułmańska radykalizacja społeczeństwa, której owocem jest m.in. postępująca dyskryminacja wyznawców innych religii. Bardzo często kobiety wchodzące w związki małżeńskie z muzułmanami są zmuszane do przejścia na islam.

Misjonarze mają coraz większe problemy z uzyskaniem wizy, jak również ze swobodnym poruszaniem się po kraju. Kościoły i szkoły katolickie zwykle są ogrodzone wysokimi murami i drutem kolczastym. Nadto pilnują ich gwardie ochronne i system wideokamer, wszystko po to, aby uniknąć zamachów i aktów wandalizmu ze strony muzułmanów. W kościołach Msze św. najczęściej są odprawiane przy drzwiach zamkniętych.

Wielka dyskryminacja ma miejsce również w zakresie urzędów, funkcji społecznych i pracy. Muzułmanie mają zawsze pierwszeństwo, zaś dla chrześcijan i innych mniejszości dostępne są tylko najgorsze miejsca pracy. To ogromnie utrudnia możliwości finansowe rodzin katolickich, co w konsekwencji przekłada się na brak możliwości utrzymania i wspierania Kościoła katolickiego.Abp Tadeusz Wojda, przewodniczący sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
wystosował specjalny komunikat na 10. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie po raz dziesiąty organizuje na całym świecie Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Jest to inicjatywa, którą wspiera Ojciec Święty Franciszek i Konferencja Episkopatu Polski.

Zgodnie z decyzją księży biskupów podjętą na 380. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, w tym roku ten Dzień Solidarności w Polsce będziemy przeżywać w niedzielę 28 października. Tym razem chcemy objąć naszą modlitwą i pomocą materialną chrześcijan w Pakistanie. Kraj ten jest doświadczany głębokimi podziałami etnicznymi i religijnymi. Na 200 mln mieszkańców tylko 1,3 mln to katolicy, co stanowi 0,65% miejscowej ludności. Ponad 96 % mieszkańców to muzułmanie.

Mimo zagwarantowanej konstytucyjnie wolności religijnej, w kraju postępuje dyskryminacja chrześcijan i innych religii. Często w kościołach Msze święte są odprawiane przy drzwiach zamkniętych. Misjonarze mają coraz większe problemy ze swobodnym poruszaniem się po kraju i z uzyskaniem wiz. Niejednokrotnie Kościoły i szkoły katolickie są ogradzane wysokimi murami i strzeżone przez strażników ze względów bezpieczeństwa. Kobiety wchodzące w związki małżeńskie z muzułmanami zmusza się do przejścia na islam. Często dla chrześcijan dostępne są tylko mało płatne miejsca pracy, co bardzo utrudnia utrzymanie rodzin.

Tragiczna sytuacja, w jakiej znajdują się katolicy w Pakistanie, motywuje prośbę o pamięć w naszych modlitwach oraz, o ile to możliwe, o wsparcie materialne.

Bóg zapłać za modlitwę i za każdą pomoc materialną dla prześladowanych za wiarę naszych braci i sióstr w Pakistanie.

Abp Tadeusz Wojda SAC
Metropolita Białostocki
Przewodniczący Sekcji Polskiej
Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie


Uroczysta Msza św. z okazji 10. Dnia Solidarności z Kościołem będzie transmitowana przez Telewizję Publiczną w niedzielę 28 października od godziny 07:00.


Wysyłając SMS o treści RATUJE na nr 72405 (koszt 2,00 zł + VAT 0,46zł), wspierasz potrzebujących chrześcijan w Pakistanie. SMS-y możemy wysyłać w okresie od 1.10.2018 r. do 31.03.2019 r.

Dzięki ofiarom składanym do puszek w Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie może realizować projekty pomocy dla chrześcijan żyjących w tym kraju.

Stowarzyszenie działa w 150 krajach całego świata, niosąc pomoc, nadzieję i pojednanie.